Hegesztéstechnológia hatása lemezes szerkezetek horpadására

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/05
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovesdi.balazs@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Napjainkban az acélszerkezeti gyártástechnológia rohamosan fejlődik, mely eredményeként előtérbe kerülnek új anyagok
és ezzel párhuzamosan új, korszerű hegesztési eljárások alkalmazása. A hegesztéstechnológia fejlődése magával vonja a gyártási pontosság
növekedését, mely közvetlen hatással van az acél gyártmányok sajátfeszültségeire, valamint gyártási deformációra, melyek döntő szerepet
játszanak a lemezes szerkezetek horpadási ellenállásában.

A jelen PhD kutatás célja a hegesztéstechnológiai fejlesztések gyártási sajátfeszültségekre és geometriai imperfekcióra gyakorolt hatásának
elemzése bordákkal merevített lemezes szerkezetek esetén. A kutatás további célja a hegesztéstechnológiai sajátosságok és a gyártástechnológiai
fejlesztések méretezési eljárásban való alkalmazása. A PhD kutatás keretében kidolgozandók különböző, az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott
hegesztéstechnológiák esetére kísérletekkel verifikált numerikus hőforrásmodellek, melyek alapján nagy pontossággal meghatározhatók a lemezes
szerkezetek sajátfeszültségei és gyártási deformációi. A vizsgálatok további célja a paraméteres hőforrásmodellel a különböző hegesztéstechnológiák
összehasonlítása, valamint továbbfejlesztése a sajátfeszültség eloszlása és gyártási deformációk szempontjából.

A PhD kutatásnak a következő feladatrészeket kell tartalmaznia:

- Nemzetközi szakirodalom alapján a gyártás-, és hegesztéstechnológiai fejlesztések és hegesztésszimuláció témájában korábban elvégzett kutatási eredmények összefoglalása.

- Az alkalmazható laboratóriumi vizsgálati módszerek áttekintése a hegesztés közbeni hőterjedés, a hegesztés után kialakuló
sajátfeszültségek és a geometriai imperfekciók meghatározására. Kísérleti program kidolgozása különböző acélszerkezeti gyártmányok és különböző
hegesztési technológiák esetére, a mérések végrehajtása, a mérési eredmények feldolgozása, kiértékelése. A kísérletek végrehajtásához
szükséges anyagi hátteret egy ipari K+F projekt biztosítja.

- A kísérletek alapján fejlett numerikus modell kidolgozása, melyen a hegesztési szimuláció különböző hegesztéstechnológiák esetén, tipikus
lemezes szerkezeten elvégezhető. Verifikált hőforrásmodellek kidolgozása az alkalmazott hegesztési paraméterek függvényében.

- Méretezési eljárás kidolgozása a hegesztéstechnológiai sajátosságok figyelembevételére a lemezes szerkezetek horpadási ellenállásának meghatározásában.

Megjegyzés: 

A PhD kiírásban megjelent kutatásra közvetlen ipari igény van. Ebben a témában az elmúlt években a Hidak és Szerkezetek Tanszéken elindult egy intenzív kutatás egy ipari K+F projekt keretében, melyet a PhD kutatás szintjén szeretnénk folytatni.
Korábbi kutatásainkban hallgatókat is bevontunk, 2 MSc diploma és 1 TDK dolgozat készült a témában, mely dolgozat 1. helyezést ért el a kari TDK konferencián és 3. helyezést az OTDK konferencián.
A témára a 2015. évi nyári doktorandusz felvételin várhatóan jelentkezni fog Kollár Dénes.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mecséri Balázs József (2016/2019/2021)
Kollár Dénes (2015/2018/2020)
Somodi Balázs Norbert (2013/2017/2018)
Státusz: 
régi