A hézagnélküli vasúti vágányok és acélhidak kölcsönhatása a sínben ébredő hosszirányú erők tekintetében

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
15/04
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
liegner.nandor@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hézagnélküli vasúti vágányok hidakon való átvezetése többféle felépítményi rendszerrel is megoldható,
ezek döntően a hídfás, az ágyazatátvezetéses és a rugalmas sínágyazású felépítmények. A MÁV Zrt. jelenleg érvényes D.12/H. utasítása
alapján a zúzottkő ágyazatú és hídfás kialakítású hidakon a hézagnélküli felépítmény akkor vezethető át megszakítás nélkül,
ha a híd dilatáló (több nyílás esetén együtt dilatáló) hossza nem nagyobb 40 méternél. Nagyobb dilatáló hossznál a hézagnélküli vágány
folytonosságát (általában) meg kell szakítani. Rugalmas sínágyazás (pl. Edilon, Sika) esetén a kiöntőanyag rugalmassága,
illetve szakadási nyúlása szab határt az együtt dilatáló hossz legnagyobb értékének.

A kutatómunka keretében számítási modellt kell létrehozni, amellyel meghatározható a hézagnélküli sínszál és a hidak kölcsönhatása a
hosszirányú normálerők vonatkozásában, különös tekintettel a sínben, a hídszerkezetben és a fix saruban ébredő hosszirányú erőkre,
valamint meghatározhatók a sín és a hídszerkezet elmozdulásai. Az így létrehozandó modell célja, hogy a sín és a híd
hosszirányú együttdolgozása a jelenlegieknél pontosabban meghatározható legyen (pl. nem linearitások, felépítmény hosszirányú
rugalmassága és határereje fékezéskor függvénye a járművek függőleges terhelésének, míg hőmérsékletváltozásból eredő hatások
függetlenek a függőleges járműterhelés nagyságától, az egyes terhelési esetek egymásra halmozhatóságának vizsgálata, stb.).
Ezek a hatások a hagyományos számítási eljárásokkal nem modellezhetők. Fel kell állítani egy paraméter- és feltételrendszert,
amely alkalmazása esetén az egyes felépítmények mellett elhagyható a síndilatációs készülék beépítése, így a sínszál megszakítás nélkül átvezethető a hidakon.

A sín és a hídszerkezet kölcsönhatásának pontosabb modellezése érdekében laboratóriumi vizsgálatokkal meghatározandó a sínleerősítések
hosszirányú elhúzási ellenállása és rugalmassága. A hídszerkezet adatai — pillér hosszirányú merevsége, saruellenállás, híd keresztmetszeti területe — meglévő tervekből veendők fel.

A végeselemes modell kalibrálása céljából — amennyiben lehetőség nyílik rá — vizsgálatok végzendők egy vagy több kiválasztott
hídon, amelyek keretében mérendő a sín és a hídszerkezet elmozdulása a hídfőhöz képest, továbbá a sín, a hídszerkezet és a
levegő hőmérséklete a napi és évenkénti periódusokban. Feldolgozandók a témához kapcsolódó meglévő hídmérési adatbázisok.

A lehetőségekhez képest külföldi kitekintés teendő (előírások) a téma vonatkozásában.

Megjegyzés: 

-

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Papp Helga (2015/2018/)
Státusz: 
régi