Jelzőlámpás körforgalmak kapacitásának vizsgálata szimulációval

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/24
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
schuchmann.gabor@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A jelzőlámpás irányítású körforgalmak kapacitásának számítására jelenleg nincs nemzetközileg elfogadott eljárás. A létező számítási eljárások bemenő adatként a fogalom lefolyásának a helyi közlekedési kultúra és szabályozások által meghatározott paramétereit (járműösszetétel, járműpark állapota, sebességek, gyorsulások, geometriai és környezeti adatok) tartalmazzák. Ezek, valamint belőlük származtatott segédmennyiségek alapján több módszer is létezik az egyes csomópont- és vezérlés-típusok alkalmazhatóságának vizsgálatára.

A jelentkező feladata olyan szimulációs modell kidolgozása, amelyen a direkt módon (összes, szemközti vagy egyetlen szabályozott torkolattal, turbina-elvű, páronkénti és vegyes irányítással) és az indirekt módon (teljes vagy részleges belépési szabályozással), teljesen vagy részlegesen irányított csomópontok paraméterezése és forgalmi mértezése is elvégezhető.

Az elkészült szimulációs modellen vizsgálandó az egyes közlekedési szokásokhoz tartozó paraméter-rendszerek hatása, valamint kidolgozandók az egyes csomópont-típusok alkalmazhatóságának irányelvei.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Barna Szabolcs (2015/2018/)
Státusz: 
régi