BIM rendszer alkalmazásának feltételrendszere a Magyarországi gyakorlatban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/11
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A BIM technológiát az Észak Amerikában, Japánban már a 2000-es évek eleje óta használják nagyobb építési beruházások átfogó tervezésére és koordinálásra. Európában is több sikeres alkalmazási példát lehet rá találni. A BIM, mint technológia az Európai Parlamentben is az érdeklődés középpontjába került. Az Európai Parlament 2014-ben a 2014/24/EU Közbeszerzésekről szóló rendeletében 2016 –tól kötelezi a tagállamokat a BIM és a hozzá hasonló elektronikus eljárások előnyben részesítésre.

A BIM az épület egész életciklusát átölelő az informatika alkalmazását előnyben részesítő, az épület 3D-s modelljét középpontba helyező a tervezési, kivitelezési, üzemeltetési eljárásokra is hatással lévő rendkívül összetett folyamat. Jelentősége abban rejlik, hogy az épület, építmény fizikai megvalósulása előtt létrejön annak virtuális modellje, így annak beható elemzésével, az épület létrejöttében résztvevők folyamatos együttműködésével, a kezdeti elképzeléseknek megfelelő optimális műszaki tartalommal rendelkező épületet lehet létrehozni a hagyományos technológiánál gyorsabban, pontosabban, kisebb költséggel, rövidebb idő alatt.

A BIM folyamat során létre jövő modell alkalmas az épület életciklus elemzésre is, ami lehetővé teszi a megvalósuló épület vizsgálatát a mára igen jelentőssé vált fenntarthatósági szempontból is.

Az új technológia alkalmazásának előkészítésére Európa több országában is lázas intézkedések folynak. Az Egyesült Királyságban 2016-tól kötelező lesz az alkalmazása, ezért állami felügyelettel folyik a szükséges szabványok kidolgozása. Észak Európában, több helyen kötelező állami beruházások esetén a BIM technológia alkalmazása.

Magyarországon a világ többi országához képest több eltérés is tapasztalható az építési kultúrában, ezért BIM rendszer beható tanulmányozásra van szükség, mind technológia, mind eljárási, mind hasznosság szempontjából ahhoz, hogy átfogó képet lehessen kapni a BIM alkalmazásnak valós hazai előnyeiről.

A doktori munka keretében kidolgozandó témák:

(1) technológia gyakorlati hasznosításának feltételrendszere, pontosítani, illetve adaptálni kell a mai állapotra és a magyarországi gyakorlatra vonatkoztatható:

(a) a BIM definíciót és részdefiníciókat (pl. Horizontal BIM, Vertical BIM, LOD), mivel nincs egységes álláspont Európában,

(b) szakmai ajánlásokat,

(c) definiálni kell, hogy milyen feltételekre van szükség (szabványosított környezet), hogy alkalmazni lehessen, milyen alkalmazási feltételek mellet beszélhetünk BIM használatról.

(2) Ahhoz hogy használni lehessen (pl. közbeszerzéseknél, vagy kereskedelmi ingatlanok fejlesztésénél) definiálni kell, hogy melyik résztvevő melyik feladatkörben, milyen feltételek mellett, mekkora valószínűsíthető haszonnal tudja alkalmazni a BIM-et.

(3) Részleteiben érdemes vizsgálni a virtuális modell segítségével futtatható életciklus elemzéseket, energetikai modelleket, és / vagy a projektmanagement és költségvetések kezelhetőségét az építési folyamatban.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi