Az aszály és a lehetséges alkalmazkodási módok vizsgálata integrált hidrológiai modellezéssel

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/18
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
koncsos.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatási téma leírása:

Az építőmérnöki szakma figyelmének homlokterébe került az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás. Ez mára az egyik fő eleme 2008-ban elfogadott Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiának. Az alkalmazkodási módok kidolgozásának nélkülözhetetlen része az aszály vizsgálata. Ez szervesen kapcsolódik több hazai vagy európai stratégiához is (Nemzeti Aszálystratégiához, Víz Stratégia, Vidékfejlesztési Stratégia stb.).

A kutatás célja a vízhiány vizsgálata integrált hidrológiai valamint terméshozam modellek egyidejű használatával, ill. fejlesztésével; a fentebb felsorolt problémák általános elemzése után, a lehetőségek és a prioritások mentén szcenáriók kidolgozása. Ezeket értékelni szükséges a mezőgazdasági kockázat, illetve az aszály indikátorai alapján, ami segít válaszokat találni az aszállyal kapcsolatos alkalmazkodási stratégia tovább javítására. Ezzel egyidejűleg lehetőség nyílik a gyakorlatban elterjedt/új indikátorok elemzésére/kidolgozására (pl: talajvízszint, háromfázisú zóna víztartalma, tenyészidőszaki vízhiány, Pálfai-féle aszályindex, NDVI).

A kutatás módszertana:

A módszer alapjául a WateRisk integrált hidrológiai modell szolgál, melynek alkalmazásával és továbbfejlesztésével vizsgálni kell a mezőgazdasági terméshozam-modellezés (pl: APSIM) útjait és a regionális vízkészlet-számítási modellekbe való beillesztésének lehetőségeit. A meteorológiai peremek meghatározásához európai meteorológiai kutatási központok éghajlatváltozási adatbázisai szolgálnak (pl: Prudence projekt eredményei). Ezek segítségével lehetőség nyílik a kidolgozott szcenáriók elemzésére.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Muzelák Bálint (2014/2017/)
Jolánkai Zsolt (2011/2014/)
Derts Zsófia (2009/2012/)
Ács Tamás (2009/2013/)
Kozma Zsolt (2005/2008/2014)
Balogh Edina (2003/2006/2013)
Murányi Gábor (2019/2023/)
Státusz: 
régi