Különösen nagy szilárdságú acél elemek nyírt csavaros kapcsolatainak vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/39
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
horvath.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az újonnan kifejlesztett különösen nagy szilárdságú acélok (S690 – S960) széles skáláját kínálják az acélgyártók, amelyek szélesebb körű építőmérnöki alkalmazásának megalapozásához kapcsolati viselkedésük pontosabb elemzése elkerülhetetlenül szükséges. Az alkalmazhatóság feltételeinél a jelenlegi szabványok feszültségarány- és alakváltozási követelményeket állapítanak meg, amelyek azonban változtatás nélkül nem vihetők át az ilyen magas szilárdságú acélfajtákra. A csavarozott kapcsolatok méretezésére vonatkozó szabályok sem terjednek ki ezekre az acélokra. A szerkezeti elemekben fellépő feszültségállapot pontosabb tanulmányozása, a többtengelyű feszültségállapot vizsgálata és tekintetbe vétele lehetővé teszi az acélanyag duktilitási feltételeinek pontosabb megállapítását. Eddig kutatások bemutatták, hogy az extra magas szilárdságú acélokból készült szerkezeti elemeket összekötő csavarozott kapcsolatok viselkedése részben eltér a megszokottaktól, a tönkremeneteli módok határainak
megállapítása és kölcsönhatásuk vizsgálata részletes elemzésre várnak.

A jelentkezőnek az alábbi feladatokat kell teljesítenie:

- irodalomkutatás – a fellelhető kutatási eredmények és folyó kutatási projektek áttekintése és szisztematikus kiértékelése; alkalmazható laboratóriumi vizsgálati módszerek áttekintése; nemlineáris végeselemes modellezés, analízis eljárásai; alkalmazható anyagmodellek felkutatása

- kísérleti vizsgálati program összeállítása és elvégzése különlegesen nagy szilárdságú próbatesteken a kapcsolatok környezetében a feszültségeloszlás, a teherbírás és a tönkremeneteli viselkedés elemzésére;

- numerikus modell felépítése és verifikálása az eredmények terének kiterjesztésére;

- javaslat kidolgozása a különlegesen nagy szilárdságú acélok nyírt csavaros kapcsolatainak méretezésére, alkalmazásának duktilitási feltételeire.

A doktori tevékenységhez kapcsolódó kísérleti vizsgálatokat az európai RFCS „Rules of high-strength steel, RUOSTE” elfogadott projektje támogatja (futamidő 2012.07.01-2015.07.01).

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Turán Pál (2013/2016/)
Státusz: 
régi