Acélszerkezetű keretek integrált optimálása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/33
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
vigh.laszlo.gergely@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A modern szerkezettervezés során egyre több hatást kell figyelembe venni. A hagyományos terhek mellett megjelentek olyan speciális hatások, mint a földrengés, tűzterhelés, robbantás, extrém szélterhek, stb. valamint speciális szempontok, mint pl. a környezettudatosság, fenntartható fejlődés, speciális gyártástechnológia. Egyes hatások a hagyományos méretezési koncepcióktól eltérő megközelítést igényelnek, illetve az egyes hatások, szempontok figyelembe vétele egymással is ellentétes koncepciót igényelhet. Mindezek alapján a hagyományos méretezési módszerek nem alkalmasak ezek integrált kezelésére. Célunk olyan szerkezettervezési koncepció és tervezési módszer kialakítása, amely a különböző szempontokat együtt, integráltan kezeli, és ad több szempontból is optimális szerkezetet acél vázak esetén. Az optimálás terén a kutatási feladat újszerű annak integráltsága és a szerkezet térbeli kezelése miatt. A nagyszámú változók, a célfüggvények száma, nemlinearitása, a feladat komplexitása
korszerű, általánosan alkalmazható optimálási módszer (pl. genetikus algoritmus), illetve korszerű tervezési, analízis és kiértékelési módszerek (pl. nemlineáris analízis imperfekt modellen, performance based design) használatát igényli.

A doktori munka célja kettős:

a) Egy integrált optimálási algoritmus keret kidolgozása, mely minimálisan magában foglalja a szerkezetet érő hatások analízisét, a viselkedés alapú tervezés módszerét, az optimáló és kiértékelő algoritmust. Az algoritmus lehetőséget teremt modulok további beépítésére; minimálisan a földrengés és a tűz mint rendkívüli hatások, valamint a gyártási-szerelési technológia figyelembe vételére alkalmas legyen. A kutatási munka része az optimálás során figyelembe veendő hatások és szempontok körének meghatározása és adatok gyűjtése.

b) Paraméteres vizsgálat keretében az integrált optimálási feladat megoldása különböző szerkezet paraméterek alapján, reprezentatív szerkezetekre. Egyszerű acél keretszerkezetek megoldása minimálisan kidolgozandó feladat. A vizsgálat eredményei alapján javaslattétel új szerkezetek esetén alkalmazható tervezési koncepcióra, mellyel a különböző hatások, szempontok figyelembevételével tervezendő szerkezet hatékonyan és gazdaságosan kialakítható.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Eduardo Charters (2014/2018/2019)
Balogh Tamás (2013/2016/2018)
Simon József (2012/2015/2016)
Zsarnóczay Ádám (2010//2014)
Nyírõ Zsolt (2009//)
Kezh Sardasht Sardar Weli (2019/2023/2023)
Státusz: 
régi