A közúti vasutak jellegzetes avulási jelenségeinek, avulási törvényszerűségeinek feltárása, mérettűrések meghatározása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/19
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
bocz.peter@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A közúti vasutak avulása sok tekintetben hasonló a nagyvasúti pálya avulásához, mégis számos eltérés adódik a felépítmény szerkezetének sokrétűsége és olykor jelentős eltérése miatt. Nagyvasúton a romlási folyamat törvényszerűségeit és a szerkezeti elemek mérettűréseit megállapították, ezzel szemben a közúti vasúton, csak az üzemi tapasztalatok alapján meghatározott megengedett mérethatárok állnak rendelkezésre.

A kutatás célja a budapesti villamoshálózat állapotfelmérése alapján egy olyan módszer kidolgozása, amellyel a vágánygeometria romlása, a vágány elemeinek élettartama kiszámítható; a vágány fenntartási és felújítási igénye, módja, és időpontja tervezhető, továbbá a pályafenntartás optimális költsége becsülhető legyen.

A követendő munkamódszer főbb pontjai az alábbiak:

- A nagyvasúti avulással kapcsolatos törvényszerűségek, modellek, körfolyamatok, hazai és külföldi szakirodalom szerinti ismertetése.

- A budapesti közúti vasúti hálózat állapotfelmérése, vonalbejárások, a viszonylatokon végzett nagyszámú vágánymérések, pályás szakemberekkel folytatott konzultációk.

- A vonalbejárások során tapasztalt jellegzetes avulási formák, jelenségek, valamint azok kiváltó okainak összefoglalása és elemzése.

- A nagyszámú vágánymérési eredmények gyakoriságának, eloszlásának kiértékelése matematikai, statisztikai módszerek segítségével, és ezek alapján törvényszerűségek felállítása. Az avulási folyamatokat leginkább jellemző vágányadatok, paraméterek kiemelése, egységesítése felépítmény-típusonként.

- Az észlelt törvényszerűségek összehasonlító értékelése a nagyvasúton tapasztaltakkal.

- Az elemzések alapján javaslat a pályaállapot felmérési módszerének pontosítására.

- Az egyes megengedhető (OVSZ II. szerinti) mérettűrési határok értékeinek kidolgozása, a különböző felépítmény-típusok figyelembevételével.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Vinkó Ákos (2013/2016/2018)
Csortos Gabriella (2017/2021/2024)
Státusz: 
régi