Vegyes szemösszetételű folyómedrek morfodinamikai vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/18
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
baranya.sandor@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékén évek óta kutatjuk a folyók hordalékszállítási és mederváltozási viszonyait. Jelenlegi tudásunk szerint már képesek vagyunk rövidebb folyószakaszok háromdimenziós sebességeloszlásának mind terepi feltárására mind numerikus modellezésére, továbbá közel homogén mederanyagú folyószakaszok permanens vízjárási viszonyok melletti morfodinamikai változásainak numerikus szimulálására. A jelölt feladata az eddig ismeretekből kiindulva a folyókban lejátszódó mederváltozási folyamatok vizsgálatainak kiterjesztése vegyes (elsősorban homokos-kavics) szemösszetételű mederanyag-viszonyokra. Mivel az ilyen folyómedrekben a mederpáncélozódás jelensége a mederváltozási folyamatokban kiemelt szerepet játszik, a jelöltnek feladata lesz, hogy feltárva a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi irodalmat, erre a medertípusra is kiterjessze kutatását. A kutatásban célszerű továbbá igénybe venni laboratóriumi kisminta-vizsgálatokat is, mivel a természetben
rendkívül összetett, áramlás és mederváltozás közötti kölcsönhatás elemei leegyszerűsített kísérletek alapján jobban megérthetőek. A tanszék nemzetközi kapcsolatait kihasználva a jelölttől elvár több hónapos külföldi kutatást is, a vegyes szemösszetételű medrekben kialakuló egyedi morfodinamikai folyamatok vizsgálatához csatlakozva. A jelölt feladata továbbá, hogy egy már meglévő, számos esetre tesztelt háromdimenziós hidrodinamikai modell hordalékmozgást leíró modulját továbbfejlessze, és tegye alkalmassá a mederpáncélozódási folyamatok kvalitatív leírására. Különböző empirikus hordalékhozam-összefüggések beprogramozása után végrehajtandó azok összehasonlító elemzése és dokumentált mérésekkel való összevetése, majd az így kibővített numerikus modell tesztelése és igazolása először egy sematizált folyószakaszra, majd egy releváns valós hazai folyószakaszra.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Fleit Gábor (2017/2021/2022)
Török Gergely Tihamér (2013/2016/2018)
Pomázi Flóra (2018/2022/2024)
Ermilov Alexander Anatol (2018/2022/2024)
Dara Hawez (2022//)
Státusz: 
régi