Csomóponti ellenállásfüggvények meghatározása forgalom szimulációs módszerrel.

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
12/15
Témavezető neve: 
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Jelenleg közlekedéshálózati makro modellek építésekor egyes alhálózati elemek, csomópontok egyszerűsítése történik meg.
A kutatás célja a csomópontok, csomópont sorozatok egy-egy éllel való helyettesítése során figyelembe veendő, a folyópálya szakaszoktól eltérő hálózati ellenállások mértékének, függvényszerű alakjának feltárása és a kidolgozott függvények hálózati modellben való alkalmazhatóságának vizsgálata, ezáltal a forgalomnagyság – időveszteség összefüggést leíró ellenállás függvény (VDF) vonal menti alkalmazhatóságának kiterjesztése csomópontok esetére.
A függvényalak és paraméterek meghatározásához szükséges forgalmi adatok előállításához mikroszimulációs modellek építése, illetve az adatok előállítása a modellek használatával szintén a jelentkező feladata.
A követendő munkamódszer főbb pontjai az alábbiak:
- Az ellenállás függvény parametrizált alakjának meghatározása.
- A feladat elvégzéséhez szükséges komplex szimulációs stratégia kidolgozása.
- A paraméterhalmazok meghatározása tipizált csomópontok és különböző forgalmi jellemzők esetére, a meghatározott halmazok közti összefüggések feltárásával.
- Az ellenállásfüggvény sorozatok hálózati modellben való viselkedési sajátosságainak feltárása, azok egymásra hatásának vizsgálata, az alkalmazhatóság lehatárolása.
- Végezetül vizsgálatai, elemzései alapján készítsen javaslatot a csomóponti ellenállások felhasználására szolgáló keretrendszer kidolgozására.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott