Karsztos víztartók vízkészlet-visszapótlódási folyamatai

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
12/11
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
hajnal.geza@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Karsztos területeken a bányaipar által végzett erőltetett vízkitermelés következtében sajnálatosan megszokott jelenségek a bővizű források elapadása, továbbá a felszín alatti vízkészletek pótlódásának területbeépítéssel való fokozott akadályozása. Mindez több hazai régióban is előállt, legismertebben talán Tatán és környékén, ráadásul a történelmileg vizek városának nevezett helyen. A bányászat itt azonban már közel húsz éve megszűnt, aminek eredményeként a források sorban újra felfakadnak: épületek pincéiben, támfalak tövében, patakmedrek rézsűjén. Ez a régió az említett folyamatok megjelenése alapján tudományosan egyedi lehetőségét kínálja a karsztos víztartók vízkészlet-visszapótlódási folyamatai részletekbe menő vizsgálatának, aminek alapján aztán hasznos általánosítható eredmények várhatók az ország többi hasonló területére.

A kutatások esettanulmányi területe tehát a Tatai régió, a város központján kívül egész Tata és annak vonzáskörzete (Kocs, Neszmély, Vértesszőlős), mivel az említett területeken túl ezekre a falvakra vonatkozóan is rendelkezésre állnak hosszú idejű, ám nagyrészt feldolgozatlan adatsorok, továbbá, az ottani vízmozgások is közvetetten befolyásolják Tata vízháztartását, a felszín alatti vízrendszerek kölcsönhatás-mechanizmusa alapján.

A regionális aspektusok folytán a jelöltnek részletesen foglalkoznia kell a Tatabányai bányaműveléssel, számszerűsíteni kell annak hidrogeológiai hatásait. Vizsgálnia kell a vízkitermelés és a karsztvízszint süllyedés összefüggését. Továbbá, helyszíni mérések és hidrogeológiai modellalkotáson és implementáláson keresztül a beavatkozások majd azok fölhagyása hatását egészen a patak-újrafakadások és bővizűvé válások kvalitatív és a lehetőségek mértékében kvantitatív megmagyarázásáig kell elvinnie. A munka kezdeti fázisában természetesen elvárt a területről szóló szakirodalom felkutatása, melybe a bányaipar tervdokumentációja is beletartozik. Ugyancsak a munka kezdetétől összpontosítani kell a térség hidrogeológiai feltérképezésére, azt a munka közben keletkező eredményekkel egyre gazdagítva, és végül, mint fontos kutatási kimenet, javaslatot kell tenni a források hasznosítására is.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Karay Gyöngyi (2013/2016/2018)
Maller Márton (2013/2016/)
Farkas Dávid (2015/2018/2021)
Bódi Anita (2005//)
Státusz: 
régi