Gyalogos mozgási és várakozási jelenségek vizsgálata közlekedéstervezési paraméterek meghatározására

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/31
Témavezető neve: 
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A gyalogos áramlatok mozgása, koncentrált várakozása a települési forgalom különleges része. Különböző szituációkban másképp reagálnak a forgalom többi résztvevőjére, attól függően, hogy milyen idősek és milyen neműek, egészségesek-e, vagy korlátozottak mozgásukban. Befolyásolja őket az időjárás, egy esetleges baleset, egy nemrég lezajlott sportesemény eredménye, vagy akár egy a közelben bekövetkezett havária. Viselkedésük esetenként nehezen kiszámítható, illetve magyarázható.

A PhD célja a főbb gyalogos mozgások elemzése és az eddig megállapított törvényszerűségek finomítása, illetve pontosítása. A kutatás során az eddigi külföldi (HCM 2000) és magyar kutatási eredmények is kerüljenek feldolgozásra.

A követendő munkamódszer főbb pontjai az alábbiak:

Egyes kritikus nagy forgalmú hazai és külföldi helyszíneken a jelölt (csomópont, megálló, állomás, köztér, egyéb forgalomvonzó létesítmény) forgalomfigyeléssel és számlálással elemezze a mozgásokat, várakozásokat.

Hasonlítsa össze az eredményeit régebbi adatsorokkal, trendekkel és állapítsa meg a törvényszerűségeket, illetve azok erősségeit.

A PTV VISSIM, illetve a VISWALK szimulációs programjai használatával a megfigyelt szabályosságok alapján méretezze a fontosabb gyalogosforgalmi létesítményeket (megállóhelyek, kijelölt átkelőhelyek, gyalogos utak, járdák).

Végezetül vizsgálatai, elemzései alapján készítsen javaslatot egy hazai gyalogosforgalmi-méretezési előírás tervezetére.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi