Előülepítő medencék áramlástani és leválasztási folyamatai

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/30
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
patziger.miklos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatás célja az előülepítő medencék működésének eddigieknél mélyebb megértése a manapság rendelkezésre álló modern mérés- és számítástechnika alkalmazásával, illetve a jelenleg alkalmazott számítási, tervezési és üzemeltetési elvek felülvizsgálata és szükség szerinti pontosítása.

A kutatás végeredményeként előálló eredmények új alapot szolgáltatnak e medencetípus technológiai számításához és pontosítják az eddigi nemzetközi és magyarországi gyakorlatban is használt, pusztán az átlagos hidraulikai tartózkodási idő és felületi terhelés alapján történő technológiai méretezést. A számítási elvek pontosításán túlmenően vizsgálatok eredményeire támaszkodva felülvizsgálandók a jelenleg alkalmazott tervezési és üzemeltetési szempontok, elvek. Ennek célja a medenceméret csökkentése, a hatásfok és a költség-hatékonyság növelése, az üzemvitel javítása a változó terhelésekhez alkalmazkodó üzemvitel, valamint az előülepítés hatásának eddiginél pontosabb figyelembevétele a biológiai tisztítási fokozat számításánál.

Mindezen célok megvalósításához részletekbe menő mérések szükségesek egy nagyvárosi szennyvíztisztító telep reprezentatívnak tekintett előülepítő műtárgyán különböző terhelési állapotokban: időben és térben finom felbontású áramlás- és koncentráció-eloszlás mérések, a leválasztási hatásfok on-line mintázása, illetve az inhomogén összetételű nyersiszap ülepedési tulajdonságainak a számszerűsítése.

Előállítandó egy a mérési eredményekkel kalibrált és verifikált dinamikus többdimenziós előülepítő - áramlásmodell. A modell az áramlási folyamatokon túlmenően kellő pontossággal leképezi a nyersiszap inhomogén turbulens áramlási térben történő ülepedésének jellemzőit valamint mindazon jellemző folyamatokat és hatásokat, amelyek az előülepítők működését lényegesen befolyásolják.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Madarász Emese (2016/2019/)
Kiss Katalin (2012/2015/)
Státusz: 
régi