Felszíni vizek Lagrange-féle folyadékdinamikai elemzése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/29
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szabo.gabor@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Felszíni vizek hidrodinamikai kutatásában a víz mozgásán túl, sőt célszerűen épp azon keresztül, a víz által szállított egyéb összetevők (ipari szennyezők, természetes eredetű szerves és szervetlen anyagok, hordalék, uszadék) terjedése is vizsgálat tárgyát képezi. Ezen anyagok, legyenek akár szilárd részecskék vagy oldat formájában, a biológiai tápláléklánc elemeiként a vízbiológiai kutatás szempontjából is kulcsszerepűek. Az ily módon áramoltatott anyagok térbeli és időbeli eloszlása, annak dinamikája és statisztikai jellemzői tudományos jelentőségűek az alapkutatások (turbulenciakutatás, oceanográfia, meteorológia) szintjén, de az alkalmazott tudományok, többek között a hordalékmozgás, vízminőség-védelem és a vízbiológia szempontjából is érdekesek. Az említett folyamatok a Lagrange-féle folyadékdinamika keretben kerülnek leírásra. Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az áramlásokban a keveredés folyamata globális és lokális léptékben egyaránt zajlik.

A doktori kutatás célkitűzései a következők:

Az áramlások globális struktúráinak, jelesül a téridőbeli Lagrange-féle hiperbolikus valamint elliptikus pályák és tartományok azonosítása és jellemzése.

Az áramlásokat mikroszinten jellemző, ezáltal azon a szinten egyúttal a keveredést meghatározó lokális jellemzők, különösen a deformációgradiens és a sebességdeformáció-gradiens tenzormennyiségei Lagrange-féle dinamikájának elemzése.

A jelölt feladata, hogy a fenti témákban a folyadékdinamika általános keretei között elméleti kutatásokat végezzen, és azok eredményeit a felszíni vizek esetében alkalmazza. Ezek során fordítson különös figyelmet az áramlásokban lejátszódó keveredési folyamatok specialitásaira a határfelületek (jelesül a szabad felszín és a mederfenék) közelében. Törekedjen elméleti eredményei alátámasztására numerikus célmodellek megalkotásával és/vagy kísérleti eredmények kiértékelésével. Felvételt nyerve, a doktori kutatáson túl a tanszék alkalmazott kutatásaiban és az oktatásban is kívánatos a részvétele.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Havasi-Tóth Balázs (2013/2016/2020)
ALSHOUFI Hajar (2017/2021/2022)
Státusz: 
régi