Kommunális szennyvizekkel megvalósított szimultán nitrifikáció és denitrifikáció kísérleti vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/24
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Hazánkban a kommunális szennyvizekben megjelenő növényi tápanyagok eltávolítására vonatkozó újabb jogszabályok növekvő vízminőségi igényeket fogalmaznak meg. A hagyományos eleveniszapos rendszerekkel megvalósítható nitrogén és foszforeltávolítás gyakorlati megvalósítása azonban a beruházási költségeken túlmenően jelentős növekményt jelent az üzemelési költségekben is. Világszerte keresik azokat az új, innovatív technológiai megoldásokat, amelyekkel mindezek a költségek csökkenthetők.

A kutatás célja a szimultán nitrifikáció és denitrifikáció (SND) megvalósíthatóságának vizsgálata, ezen belül is szennyvíztechnológiai lépések megvalósítása során lejátszódó mikrobiológiai és biokémiai folyamatok részletes vizsgálata. A kutatás kezdeti szakaszában, a lejátszódó folyamatok ismeretében és figyelembe vételével, laboratóriumi kísérletekre és vizsgálatokra kerül sor. Ezek megtervezése része a doktori munkának. A vizsgálatok célja a szennyvíz adott minőségének ismeretében az SND megvalósításához alkalmazható technológiai eljárás kidolgozása és a vonatkozó technológiai részletek (beoltásra alkalmas szennyvízbaktériumok tenyésztési körülményei, adagolandó vegyszerek típusa, koncentrációja, üzemeltetési feltételek, stb.) meghatározása. A vizsgálatok eredményeképpen meghatározható az SND rendszer hatékonysága és alkalmazhatóságának peremfeltételei.

A kutatás záró munkarészeiben az SND technológia összehasonlítását hajtja végre a jelölt, illetve értékeli az innovatív technológiát a beruházási és üzemeltetési költségek tekintetében a hagyományos rendszerek összehasonlító vizsgálatával.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Zajzon Gergő (2012/2015/)
Sándor Dániel (2008/2011/)
Pöcze Katalin (2004/2007/)
Státusz: 
régi