A hajlékony útburkolatok felújítás-technológiájának vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/23
Témavezető neve: 
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az aszfalt-pályaszerkezet megerősítés méretezési eljárás és az erre épült gyakorlat sajnálatosan korszerűtlen, az elmúlt két évtized számos aszfalttechnológiai fejlesztését, kutatási eredményét nem képes figyelembe venni. A probléma akut jellegét növeli, hogy a szabályozás nemcsak műszaki, de gazdasági tekintetben sem teszi lehetővé alternatív felújítás-technológiai javaslatok objektív összehasonlíthatóságát.

A PhD téma középpontjában olyan méretezési eljárás kidolgozása áll, amely képes a különböző beavatkozási lehetőségeket műszaki és gazdasági szempontból rangsorolni a hazai klimatikus körülmények, ásványi vagyon és egyéb adottságok/feltételek figyelembe vétele mellett. Az eljárásban jelenjen meg az életciklus szemlélet (LCCA) a tervezett élettartam alatt prognosztizált költségek és hasznok számszerűsíthetőségének vizsgálatával.

A környezettudatos útépítés szellemében - lehetőség szerint - külön elemzés tárgyát képezhetik az élettartam alatt felmerülő - nemzetgazdasági vagy lakossági szempontból releváns - externális költségek számszerűsíthetősége a különböző beavatkozások függvényében.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi