Hidak földrengési vizsgálata mérsékelt szeizmicitású övezetekben

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/11
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
vigh.laszlo.gergely@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az Eurocode 8 bevezetésével Magyarországon is kötelezővé vált a hidak földrengési hatásokra való tervezése. Az elmúlt évek tervezési tapasztalatai azt mutatják, hogy bizonyos szerkezeti részletekre – alapozás, pillér, saruk, illetve egyes kapcsolati zónák – a földrengési hatás mértékadó és a hagyományosan megtervezett szerkezethez képest erősítés szükséges.

Nem rendelkezünk átfogó vizsgálati eredményekkel a meglévő hídállomány szeizmikus viselkedése tekintetében. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy az Eurocode 8 által előírt intenzitású földrengés esetén jelentősebb károsodások keletkezhetnek.

A doktori munka célja kettős:

a) A meglévő hídállomány vizsgálata, a kritikus hídszerkezetek és szerkezeti részletek körének megállapítása, a várható károsodások gazdasági értékelése és javaslattétel lehetséges megerősítési módokra.

b) Javaslattétel új szerkezetek esetén alkalmazható tervezési koncepcióra, mellyel a földrengési hatásokkal szembeni ellenállás hatékonyan és gazdaságosan elérhető.

A jelentkező kutatási munkája során az alábbi feladatok megoldása szükséges/válhat szükségessé:

Magyarországi hídállomány felmérése ipari partnerek segítségével.

Irodalomkutatás, szakirodalom összefoglalása: hídmegerősítés, károsodás számítás, stb. témakörben. A fellelhető kísérleti és numerikus eredmények kiértékelése.

A hídállomány reprezentatív szerkezeteinek választása. Kritikus és speciális szerkezetek megválasztása a további vizsgálatokhoz.

A választott szerkezetek globális numerikus analízise: numerikus modell kidolgozás, szeizmikus analízis.

A kritikus szerkezetek meghatározása. A kritikus szerkezeti részletek meghatározása. A várható károsodások számítása és értékelése.

Alternatív megerősítési módok kidolgozása és analízise. A módszerek összehasonlítása, értékelése.

Javaslattétel meglévő szerkezetek megerősítési módozataira.

Javaslattétel új szerkezetek esetén alkalmazandó tervezési koncepcióra (általános elvek, méretezési eljárás, részlettervezés, szerkesztési szabályok).

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Eduardo Charters (2014/2018/2019)
Balogh Tamás (2013/2016/2018)
Simon József (2012/2015/2016)
Zsarnóczay Ádám (2010//2014)
Nyírõ Zsolt (2009//)
Kezh Sardasht Sardar Weli (2019/2023/2023)
Státusz: 
régi