Az égi vonatkoztatási rendszer gyakorlati megvalósításainak vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
11/02
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
volgyesi.lajos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A nagyon hosszú bázisvonalú rádió-interferometria (Very Long Baseline Interferometry, VLBI) egy olyan megfigyelési technika, amelynek segítségével rendkívül nagy szögfelbontással tanulmányozható a kompakt, fényes rádiósugárzó égitestek szerkezete. Geodéziai szempontból a VLBI jelenleg az egyetlen eszközt nyújtja, amellyel a Föld, mint bolygó mozgása kellő pontossággal követhető az igen távoli égitestek (aktív galaxismagok, kvazárok) segítségével kijelölt kvázi-inerciarendszerben. A technika csillagászati és geodéziai alkalmazásai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel az égi vonatkoztatási rendszert definiáló alappontok stabilitásának, pozíciós pontosságának és a pozíciók esetleges időbeli változásainak asztrofizikai összefüggései is vannak.

Az Európai Űrügynökség (ESA) 2013-ban indítani tervezett Gaia asztrometriai űrszondája először lesz alkalmas nagyszámú kvazár pontos koordinátáinak meghatározására a látható fény tartományában, teljes égi lefedettséggel. A mérései alapján 2020 körülre előálló vonatkoztatási rendszer pontossága eléri vagy meghaladja a jelenleg rádiótartományban, VLBI technikával definiált Nemzetközi Égi Referenciarendszerét (International Celestial Reference Frame, ICRF). Először nyílik lehetőség a kétféle (rádió és optikai) égi referenciarendszer közvetlen összekapcsolására. A rendszerek közötti pontos transzformáció megteremtésének egyik alapfeltétele a megfelelő alappontok kiválasztása.

A javasolt kutatómunka kiterjed az ICRF jelenleg érvényes 2. számú megvalósításában használt kvazárok pozíciós stabilitásának vizsgálatára több évtizedes VLBI idősorok alapján; a rádió és optikai pozíciók összehasonlítására a már most is elérhető legkiterjedtebb adatbázisok felhasználásával; a Gaia mérési adatai alapján eljárás kidolgozására a végleges katalógus és a rádió ICRF összevetéséhez; szignifikánsan eltérő rádió és optikai pozíciókkal rendelkező kvazárok azonosítására; az esetleges koordináta-eltérések okainak magyarázatára, az ezeket igazoló megfigyelések tervezésére és végrehajtására; a rendszerek összekapcsolása szempontjából ideális közös égi alappontok kiválasztási módszerének megalkotására.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Orosz Gábor (2012//)
Ultmann Zita Júlia (2009/2012/2013)
Zaletnyik Piroska (2003/2006/2008)
Státusz: 
régi