Tavi hidrodinamikai folyamatok rövidtávú előrejelzése térbeli modellezéssel

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/65
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kramer.tamas@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Tóba jutott szennyeződések kezelése vagy egy tó használóit fenyegető veszélyhelyzetek
azonosítása alapvetően támaszkodik a vízszintek, a sebességmező és a hullámzás aktuális
viszonyainak teljes tóra való kiterjesztésére és ezek néhány napos időtávú előrejelzésére.
Ennek fizikailag megalapozott, általános érvényű és részletes eszközei az előzetesen terepi
mérésekkel igazolt numerikus hidrodinamikai modellek. Sekély tavakban a sűrűségi
rétegződés erősebb szelek hatására gyorsan megszűnik, aminek köszönhetően a hidro-
dinamikai viszonyokat a két vízszintes térdimenzióban, mélységátlagolt leírásmóddal is kellő
pontossággal, de mérsékelt számításigénnyel lehet közelíteni. Egy, a sebességmezőt a függély
mentén is leíró 3D áramlási modelltől várható viszont a mélyebb vízterek és a felszíni vagy
fenékközeli áramlások pontosabb közelítése, a fel- és leáramlásokhoz köthető folyamatok
leképezése. A kutatómunka alapját ez kell tehát, hogy képezze. A 3D modellben a természet
olyan összetett tavi viszonyainak megfelelő előrejelzésére, mint amilyen például a Balatont
jellemzi, nagy súllyal veendő figyelembe a szél-csúsztatófeszültség, a hullámzás, valamint az
áramlás-hullámzás kölcsönhatás, azok megfelelő pontosságú leírására. Mivel az előrejelzési
képességet a részletes 3D modellek nagy számításigénye miatt sokszor csak az algoritmusok
processzorok közötti párhuzamos megosztásával biztosíthatjuk, feladat tehát a kialakítandó
modell ennek megfelelő architektúrába illesztése is. Az operatív előrejelzés kulcsfontosságú
eleme a tavat érő külső hatások jövőbeli alakulásának megadása: ez meteorológiai (szél,
léghőmérséklet, csapadék) és hidrológiai (beömlő vízhozam, kifolyási vízszint) előrejelzések
dinamikus lekérdezésének megvalósítását igényli. A kutatás eredményeként mindezek
operatív eszközrendszert kell, hogy adjanak a tókezelők és egyéb, az eseti beavatkozásokról
döntést hozók részére. A kutatómunka indítására a fenti célkitűzéseknek megfelelő modellek
kiválasztásához és kalibrálásához már állnak rendelkezésre alapvető terepi adatsorok, de a
meglévő mérőeszközökkel további célzott mérések elvégzése is szükségessé válhat.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi