Épületszerkezetek avulásának vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/55
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
toth.elek@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Elöregedett épületszerkezetek kortól és állapottól függő épületfizikai teljesítményváltozásainak
vizsgálata kísérleti elemzések alapján. (nedvesség/sótartalom, hőátbocsátási tényezők, vonal menti
hőhidak alakulása).

Irodalomkutatás: fizikai és kémiai behatások következményei az épületszerkezeti anyagokra
gyakorolt hatásokat elemző korábbi vizsgálatok, vizsgálati eljárások és adatbázisok áttekintése és
értékelése.

Az épületszerkezetek élettartam-függő nedvességfelvételének vizsgálata a főbb alkotó elemek
szorpciós izotermáinak kísérleti meghatározásával. Adatbázis összeállítása és elemzése.

Az épületszerkezetek élettartam-függő hőszigetelési tulajdonságának vizsgálata a főbb alkotó
elemek hővezetési tényezőinek kísérleti meghatározásával. Adatbázis összeállítása és elemzése.

Felújított épületszerkezetek nedvességtartalmának és hővezetési tényezőjének élettartam-függő
változásai alapján a szerkezetek energetikai jellemzőinek, felületi és vonal menti hőátbocsátási
tényezőinek vizsgálata kísérleti programon és végeselemes analízisen alapuló eljárással.

Felújított épületszerkezetek hő- és páratechnikai viselkedésének modellezése.

A kutatási program témája a környezettudatos, fenntartható energetika (FE) kutatóegyetemi
(TÁMOP) programhoz kapcsolódik.

A téma címe: régi épületek, épületszerkezetek teljes körű hő- és nedvességtechnikai állapot-
meghatározása. A téma kódja: FE-EM-T2

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Orosz Máté (2011//)
Váradi Julianna (2007//2011)
Státusz: 
régi