A vertikális gravitációs gradiens számításához alkalmazható integrálok csonkítási tulajdonságainak vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/28
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
toth.gyula@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A földi nehézségi erőtér modellezéséhez, a graviméteres mérések redukciójához a vertikális
gravitációs gradiens (VG) ismerete alapvető fontosságú, mivel hazai viszonylatban az elméleti
értékhez képest akár 30-40%-os eltérések is tapasztalhatók. A fizikai geodézia peremérték-
feladatának megoldása útján megállapíthatóak azok a Stokes-integrálhoz hasonló összefüggések,
amelyekkel lehetőség van az Eötvös-ingával mérhető görbületi mennyiségek integrálásával
előállítani a VG értékek valamely ismeretlen referencia értékhez vett változásait. Mivel azonban az
elméleti összefüggések szerint a görbületi adatok integrálását elvileg végtelen kiterjedésű területre
kellene elvégezni, ezért a gyakorlati alkalmazás szempontjából alapvető fontosságú az integrálok
csonkítási tulajdonságainak vizsgálata. Ez lényegében a felhasznált izotróp magfüggvények
sajátosságaitól függ. A kutatás során ezért a következő feladatokat kell elvégezni.

– Irodalomkutatás, a Stokes-függvény csonkítási tulajdonságai elemzési módszereinek
áttekintése gömbi és síkbeli esetekre.

– Izotróp magfüggvények előállítása a VG számításához és spektrális sajátosságainak
elemzése Legendre és 2D Fourier transzformációval.

– Csonkítási együtthatók előállítása az izotróp gömbi magfüggényekhez Legendre-sorok
segítségével.

– Numerikus vizsgálatok a csonkítási átlag négyzetes hiba tekintetében. A csonkítási hiba
számszerű vizsgálata az ELGI-BME Eötvös-inga adatbázisa segítségével.

– Következtetések levonása és gyakorlati javaslatok megfogalmazása a VG számításához
felhasznált adatterület tekintetében.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Csala Bettina (2016//)
Szûcs Eszter (2009//2016)
Státusz: 
régi