Szabad formájú egyhéjú rúdszerkezetek automatizált tervezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/26
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A téma aktualitását a „szabad formájú” szerkezetek egyre
elterjedtebb alkalmazása indokolja. A kutatás bonyolult geometriájú,
jellemzően kettős görbületű, szerkezetek számítógéppel segített,
parametrikus tervezésére, vizsgálatára és gazdaságos szerkezetek összetett
szempontú tervezési páraméreteinek meghatározására irányul, melynek alapja a
szerkezeti viselkedés analízise.

A számítástechnika fejlődése olyan lehetőségeket teremtett, mint
például a háromdimenziós rajzolás, látványtervezés, parametrikus
tervezés, optimalizálási, iterációs eljárások széleskörű alkalmazása,
számítógép vezérlésű gyártmánytervezés. Mindezek
következménye, hogy tervezői oldalon egyre kevésbé jelent gondot
a bonyolult formájú szerkezetekre jellemző sok egyedi elem és
kapcsolat tervezése. Ugyanakkor a felsorolt „technikai” lehetőségek
csak célzott, tudatos felhasználás mellett nyújtanak hatékony
segítséget és vezetnek gazdaságos szerkezetekhez. Jelen kutatási
téma olyan szempontrendszerek felállítását, módszerek
kidolgozását célozza, mellyel a megkívánt viselkedésű szerkezet
tervezése a szerkezet paraméteres geometria megadásától, a
hálózatgeneráláson, optimális csomópontok kialakításán át az
adatbázisból történő, számítógéppel segített, szelvényezésig
paraméterezetten és hatékonyan hajtható végre.

A jelentkezőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

- Irodalomkutatás, szakirodalom összefoglalása, kiértékelése,
esettanulmányokon keresztül speciális tervezési szempontok bemutatásával.

- A szerkezet formájának, geometriájának paraméteres megadási lehetőségeinek
kidolgozása.

- Különböző hálózatgenerálási módszerek és lehetőségek szerkezetre gyakorolt
hatásának vizsgálata.

- A csomóponti kialakítások merevségének (csuklós, félmerev, merev) a
szerkezeti merevségére és viselkedésre gyakorolt hatásának elemzése.
Csomópontok parametrikus tervezése.

- Számítógéppel segített parametrikus tervezés kidolgozása közvetlen
kapcsolattal a geometriai és a végeselemes modell között.

- Gazdaságos szerkezet tervezésének szempontrendszerének kidolgozása
különböző szerkezettípusok esetére komplex szempontok figyelembevételével
(merevség-, alakváltozás-, hálózat-, szelvény- és csomópont vizsgálattal).

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Gidófalvy Kitti (2010/2015/2018)
Státusz: 
régi