MODIS műholdképeken alapuló területi párolgásbecslési eljárások továbbfejlesztése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/20
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szilagyi.jozsef@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A hidrológiai körfolyamatokban egyre nagyobb szerephez jut a párolgás, mint a vízmérleg egy fontos
(de mélységeiben kevésbe ismert, hiszen mérése nem egyszerű) eleme, különösen, ha a hazánkat
veszélyeztető ’mediterrán jellegű’ klíma-szcenáriókra gondolunk. A területi párolgás térbeli mintázata
általában még ma sem ismert, noha jelentős előrelépés történt jelenleg ez ügyben a Vízépítési és
Vízgazdálkodási tanszéken folytatott kutatásoknak köszönhetően. Műholdképek valamint felszíni
meteorológiai mérések segítségével Magyarország területi párolgása havi időlépcsőben került
térképezésre 1-km-es térbeli felbontással a 2000-2008-as időszakra.

Kutatandó, hogy a módszerben alkalmazott feltételek relaxálása miként hat a becsült értékekre, ill.
hogyan tehető a módszer alkalmassá erősen heterogén felszíni tulajdonságú (mind albedó, mind relief
tekintetében) területek párolgásának térképezésére.

A téma kapcsolódik az Európai Unió CLAVIER programjához, mely a klímaváltozás hatásait elemzi
Közép-Európában.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Nagy Eszter Dóra (2018/2022/2023)
Kovács Ákos (2007/2010/2011)
Gribovszki Zoltán (2001//2009)
Státusz: 
régi