Tapadás és használhatósági határállapotok vasbeton és szálerősítésű polimer (FRP) betétes beton szerkezetekben

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/12
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A korrózióálló, nem acél anyagú (FRP = Fibre Reinforced Polymer = szálerősítésű polimer) betétek anyagjellemzői és tapadási tulajdonságai esetenként jelentős
mértékben eltérnek a hagyományos betonacélok és feszítőbetétek tulajdonságaitól. Szálerősítésű polimer (FRP) betétek laboratóriumi vizsgálata és kísérleti
alkalmazása mintegy 15 éve folyik világszerte. A betétek tapadásának mértéke közvetlenül befolyásol egyes jelenségeket a használhatósági határállapotban
(Serviceability Limit State, SLS), úgy mint, repedéskép, tension-stiffening, lehajlás, és a teherbírási határállapotban (Ultimate Limit State, ULS) egyaránt, úgy
mint lehorgonyzási- , toldási- és erőátadódási hossz, illetve szerkezeti duktilitás.
Jelen kutatási program hiánypótló jelleggel - elsősorban a használhatósági határállapot jelenségei és a tapadás kapcsolatára koncentrálva - olyan elméleti,
numerikus modellezési és laboratóriumi vizsgálatok elvégzését célozza, amelyek pontosabb megértését adhatják a témakörnek, kiterjesztve a jelenlegi
ismereteket a szálerősítésű polimer (FRP) betétek területére. A kutatási program a szerkezettervezés számára elengedhetetlen alapadatokat eredményezhet, és az
eredmények a gyakorlat számára közvetlenül is felhasználhatók lehetnek.

A PhD kutatási téma művelőjének a következő kérdésekkel kell foglalkoznia:

a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése és részletes elemzése,

az irodalomkutatás alapján a vizsgálat tárgyát képező kutatási (elméleti és laboratóriumi) program kidolgozása,

laboratóriumi kísérletek végrehajtása,

az eredmények publikálása nemzetközi fórumokon.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Nagy Réka Anna (2013/2016/)
Státusz: 
régi