Vékonyfalú rúdelemek tiszta stabilitásvesztési módjainak és kritikus terheinek meghatározása a végeselemmódszer segítségével

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
10/09
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
adany.sandor@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Vékonyfalú rúdelemek (pl. nyomott oszlop, hajlított gerenda) normálfeszültség hatására
bekövetkező stabilitásvesztését szokás három osztályba sorolni: globális stabilitásvesztés, (lokális)
lemehorpadás, és torzulásos horpadás. Ezt az osztályozást hidegen hajlított acél és aluminium
elemek méretezésénél a gyakorlatban is alkalmazzák a vonatkozó szabványok. Ugyanakkor máig
nincs olyan numerikus eljárás, amely képes lenne közvetlenül a tiszta módokat kezelni és a
hozzájuk tartozó kritikus erőt vagy nyomatékot meghatározni általános esetben, tehát különféle
keresztmetszeti alakokhoz, általános megtámasztási viszonyokhoz, tetszőleges terhelési esetekhez.

A közelmúltban számos javaslat született a vázolt probléma megoldására, melyek közül az
általánosított kényszerek alkalmazása a témavezető nevéhez fűzödik. A javaslat részletesen
kidolgozásra került a végessávos módszerre, az új eljárás neve (angol rövidítés alapján): cFSM. Az
eddigi eredmények alapján várható, hogy hasonló eljárás fejleszthető ki a végeselemes módszerhez
is, mely tehát ötvözhetné a végeselem módszer általános alkalmazhatóságát a cFSM módszer azon
tulajdonságával, mely lehetővé teszi a stabilitásvezstési osztályok elkülönítését.

Jelen kutatási téma ilyen módszer(ek) kidolgozását célozza. Részfeladatok, pl.:

- a módok megfelelő mechanikai definícióinak megadása,

- azon végeselem-típusok és/vagy bázisfüggvények megtalálása, melyekbe a mechanikai
kritériumok előnyösen beépíthetők,

- az eljárás programozása,

- a kidolgozott eljárás és eredményeinek ellenőrzése (pl. analitikus megoldásokkal és ANSYS
eredményekkel összehasonlítás).

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Visy Dávid (2010/2013/)
Muhammad Ziad HAFFAR (2017/2021/2022)
Forgács Tamás (2016/2020/2022)
Hoang Trung (2018/2022/2023)
Státusz: 
régi