A természeti tőke megóvásának hosszú távú tervezése vízi ökoszisztémák esetében

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/44
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
koncsos.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Globális és lokális folyamatok következtében a természeti tőke sérül hazánkban. E degradáció
egyik tényezője a víz, amellyel kapcsolatban komoly kihívásokkal kell szembenéznünk, például:

 az ár- és belvízi kockázat és a környezet degradációja közti összefüggések (pl. előnytelen
területhasználat);

 a folyómedrek mélyüléséből adódóan a hullámtéri holtágak vízellátottságának romlása, és
ennek vízminőségi következményei;

 a globális éghajlatváltozás következtében az Alföld elsivatagosodása.

E problémák megoldására a természeti tőke változásának vizsgálatával a környezetgazdaságtani és
hidrodinamikai-vízminőségi hatások összekapcsolt modellezése alapvető eszközként szolgál. A
döntés-támogatás teljessége érdekében természetesen a talajvízháztartás, az emberi tevékenység és
a meteorológiai jelenségek figyelembevétele is elengedhetetlen.

A kutatás célja olyan módszertan kifejlesztése, amely a vízellátottsági mutató hosszú távú
tervezésén keresztül a természeti tőke megőrzését és növelését irányozza elő. A feladat összetett,
holisztikus szemléletű hatáselemzést igényel: a vízi környezet állapotát annak egységében kell
értékelni, különös tekintettel a vizes élőhelyek érzékenységére, vízminőség javító képességeire,
valamint tápanyag visszatartó kapacitására. A megalkotott egyidejű környezetgazdaságtani és
hidrodinamikai-vízminőségi hatáselemző eszköz alkalmazhatóságát lehetőség szerint a fent említett
problémákra különösen érzékeny hazai területeken, például a gemenci ártéren és a Tisza-völgyön
kell bebizonyítani. Emellett az eszköz – megfelelő kalibrálással – legyen alkalmazható tetszőleges
területen és időhorizonton.

A kutatás módszertana: gyors algoritmus megalkotásával, numerikus modellek egymásba
ágyazásával lehetővé válik a természeti tőke és egyéb gazdasági kockázatok hosszú távú (több
évtizedes) szimulálása a hidrodinamikai-vízminőségi, meteorológiai hatások, illetve a
talajvízháztartáshoz kapcsolódó folyamatok figyelembevételével.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Muzelák Bálint (2014/2017/)
Jolánkai Zsolt (2011/2014/)
Derts Zsófia (2009/2012/)
Ács Tamás (2009/2013/)
Kozma Zsolt (2005/2008/2014)
Balogh Edina (2003/2006/2013)
Murányi Gábor (2019/2023/)
Státusz: 
régi