Szivárgási tényező meghatározása terepi vizsgálatokkal

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/38
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
hajnal.geza@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az építőmérnöki gyakorlatban egyre gyakoribb feladat a talajvízfelszín alatti rétegek szivárgási
tényezőjének meghatározása. A mélyépítési munkák költségbecslésekor a munkagödör víztelenítési
módját kívánja előre meghatározni a beruházó, a másik gyakori cél pedig a kitermelhető vízkészlet
megállapítása a tervezett épület hűtéséhez-fűtéséhez. A geotechnikusok és a hidrogeológusok a
szivárgási tényezőt a talajmintán végzett laboratóriumi mérésekkel, illetve helyszíni vizsgálatokkal
tudják meghatározni (Ubell 1954,1958, Kovács 1972, Bear 1979). Utóbbiaknál két fő csoport
különíthető el: a nyeletéses és a leszívásos eljárások. Az adatok feldolgozásához többféle szoftver is
forgalomban van.

A rendelkezésre álló adatsorok kiértékelése mellett érdemes lenne eddig nem vizsgált területekre,
illetve kőzetekre vonatkozó terepi vizsgálatokat végezni, majd az eredmények ismeretében
hidrogeológiai modellt alkotni arra vonatkozóan, hogy mikor melyik eljárás a legoptimálisabb.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Karay Gyöngyi (2013/2016/2018)
Maller Márton (2013/2016/)
Farkas Dávid (2015/2018/2021)
Bódi Anita (2005//)
Státusz: 
régi