Aszfaltkeverékek merevségvizsgálatainak összehasonlító értékelése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/37
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kisgyorgy.lajos@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

AAz aszfaltkeverék merevsége a pályaszerkezet méretezéshez használt egyik fő jellemző. Az
európai szabványok hazai bevezetéséig a merevség vizsgálatok Magyarországon nem voltak
egységesítve. Az MSZ EN 12697-26-os szabvány több, a merevség meghatározására
használható, módszert határoz meg. A módszerek nem csak a vizsgálandó próbatestek
típusában, hanem a vizsgálatok jellegében is eltérnek egymástól. Így a különböző eljárásokkal
meghatározott merevségek értékei is nagyságrendekkel eltérhetnek egymástól, ami jelentős
nehézségeket okoz a pályaszerkezetek méretezésénél.

Mivel a szabvány engedélyezi ezért hazánkban is több eltérő vizsgálati módszert
alkalmaznak, így a különböző laborok által készített eredmények nehezen
összehasonlíthatóak. Ez a kutatás ennek lehetséges megoldását célozza meg.

A témát választó jelölt feladata az különböző vizsgálatok eredményei között a szakmában is
jól használható összefüggések feltárása és elemzése. A kutatás során cél egy összehasonlító
módszer kidolgozása a különböző vizsgálattípusok függvényében és javaslatétel a
pályaszerkezet méretezéséhez használt merevségi modulus egységes meghatározására. Ehhez
különböző típusú és összetételű aszfaltkeverékek laboratóriumi vizsgálatait kell elvégezni
különböző vizsgálati paraméterekkel.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Ambrus Dávid (2010//)
Nagy Ádám János (2008/2010/)
Ungvárai Ádám (2007/2010/)
Szele András (2010/2016/2022)
Státusz: 
régi