Szocio-ökönómiai, környezeti, infrastrukturális jelenségek térinformációs rendszerekben történő modellezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/27
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szabo.gyorgy@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatás a népesség, népmozgalom, termelés, elosztás, jövedelem, fogyasztás, természeti
környezet, infrastrukturális létesítmények térinformatika eszközrendszere alapozott
vizsgálatára terjed ki. A kutatás első fázisában egy kiválasztott jelenség térbeli, időbeli és
egyéb szakadat jellemzőit leképező modell kidolgozása a feladat. Feltárandó a jelenség fizikai
adatreprezentációját biztosító adatnyerés folyamata.

A kutatás második fázisában tanulmányozandó a vizsgált jelenség térbeli, időbeli elemzését
biztosító matematikai, térinformatikai módszertan.

A kutatás harmadik fázisa egy adott mintaterületen megvalósított esettanulmány keretében
szemlélteti a jelenség adatmodellezési, elemzési, megjelenítési lehetőségeit. A vizsgálandó
jelenség (pl. demográfiai monitoring, geo-marketing, népegészségügyi monitoring, környezet
állapot, infokommunikációs infrastruktúra), és az esettanulmány kereteinek definiálására a
jelentkezővel történő előzetes konzultáció alapján kerül sor.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Wirth Ervin (2014/2017/2018)
Rahman Md Mostafizur (2019/2022/2022)
Státusz: 
régi