Helyhezkötött információk WEB-es integrációja

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/25
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szabo.gyorgy@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatás célja a földrajzi helyhez kötött szocio-ökonómiai, infrastrukturális, természeti
erőforrás adatok WEB-es integrációs eszközeinek tanulmányozása. A feladat magába foglalja
a hagyományos statikus és a mobil adatgyűjtő eszközök hálózati integrációs technológiáinak
megismerését, a közösségi adat aggregálási eszközök (WEB 2.0) alkalmazási és az elemzési,
megjelenítési eszközök személy és kontexus függő (WEB 3.0) alkalmazási lehetőségeinek
megismerését. A kutatás egy tematikus második/harmadik generációs térinformatikai WEB
portál kialakítását tűzi ki célul.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Wirth Ervin (2014/2017/2018)
Rahman Md Mostafizur (2019/2022/2022)
Státusz: 
régi