A szél terhelő hatása rácsos toronyszerkezetekre

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/B1
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
hegedus.istvan@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A tervezési és üzemelési tapasztalatok szerint a méretezési szabványok szélterhekkel foglalkozó
előírásai számottevő rátartással adják mega – többnyire kör keresztmetszetű rudakból összetevődő –
rácsos toronyszerkezetek figyelembe veendő szélterheit. Az ebből adódó teherbírási többlet jól
kihasználható lenne pl. a rácsos antennatornyok híradástechnikai szolgáltatásainak bővítésére, ha a
szélterhek pontosabb figyelembevételével arátartás mértékéről megbízható adatokat lehetne szerezni.

A téma kidolgozására vállalkozó feladata, hogy a címben szereplő szerkezet-típusra vonatkozóan

- tárja fel a vonatkozó teherszámítás elméleti alapját, ennek során határozza meg, milyen
áramlástani és szerkezetelméleti vizsgálatok szükségesek a méretezési terhek felvételének
pontosításához,

- dolgozzon ki részletes vizsgálati programot a szükségesnek talált áramlástani és szerkezeti
vizsgálatok elvégzésére,

- végezze el a programban szereplő vizsgálatokat olyan részletességgel, hogy az eredmények
alapján javaslatot lehessen adni a hazai építési gyakorlatban alkalmazott rácsos antennatornyok
szélterheinek reálisabb figyelembevételére.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Kovács Dániel (2008/2011/)
Bogdándy Béla (2006//2017)
Hunyadi Mátyás (2001/2004/2012)
Státusz: 
régi