Különböző hordozóanyagokon kialakított biofilmek felhasználása a szennyvíztisztításban

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/A0
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az immobilizált sejtes rendszereket tartalmazó bioreaktorok alkalmazása a fejlett szennyvíz
technológiák területén számos területen új ismereteket eredményezett. A kutatás során a különböző
biofilm képződési mechanizmusokkal kapcsolatos jelenlegi ismeretekből kiindulva, olyan fejlesztési
lehetőségek feltárása a cél, amelyekkel a bakteriális sejtaggregátumok és biológiai filmek viselkedését
és kialakulásuk környezeti feltételeit optimalizálni lehet, illetve új hordozóanyagok tesztelésére is
lehetőség nyílik.

A kutatás a tanszék több, biofilmekkel kapcsolatos K+F programjához kapcsolódva a
mikroszennyezőanyagok, az EDS anyagok (endocrine disruptor substances) az íz és szagrontó
anyagok és a növényi tápanyagok hatékonyabb eltávolítását célozza. A különböző makroszkópos és
mikroszkópos hordozóanyagok tesztelése mellett elméleti cél a biofilmekben zajló diffúziós
folyamatok nyomon követésére alkalmas módszertan kialakítása és a biofilmek érési (maturációs)
folyamatainak vizsgálata. Biomonitorozásra alkalmas biofilm alapú eszköz fejlesztése a biofilmek
szilárd felszínekhez történő letapadásának, leválásának és aktivitásának vizsgálatára.

A kutatás gyakorlati célja a hazai szennykezelő rendszerek intenzifikálási lehetőségeinek
megalapozása immobilizált sejtes reaktorok alkalmazásával, illetve a biofilmes reaktorok hatékony
technológiai alkalmazását segítő módszertan kialakítása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Zajzon Gergő (2012/2015/)
Sándor Dániel (2008/2011/)
Pöcze Katalin (2004/2007/)
Státusz: 
régi