Szennyvíztisztító telepi előülepítők leválasztási hatékonyságánk értékelése numerikus modellezéssel

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/99
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
somlyody.laszlo@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A szennyvíztisztító telepek tisztítási hatásfokának egyik meghatározó tényezője az előtisztítás, ezen
belül az előülepítő hatékonysága. Az előülepítő szerepe különösen megnő a technológia kémiai
intenzifikálása esetén, amikor a szilárd fázis ülepedési jellemzői a vegyszeradagolás miatt változnak,
illetve változtathatók.

A kutatás célja az ülepítő(k) leválasztási folyamatának numerikus modellezéssel történő leírása annak
érdekében, hogy az áramképet és az áramlási sebességeket befolyásoló szerkezeti kialakítások
hatékonyságnövelő módosításait meg lehessen határozni.

A kutatási program során különböző ülepítőtipusok hidraulikai modellezésére kerül sor néhány
vegyszerféleség alkalmazásának feltételei mellett. A háromdimenziós numerikus modellezés
eredményeinek igazolásához működő szennyvíztisztító telepi ülepítőkön végzett méréseket kell
folytatni. A mérések az áramképen kívül, mintavételezést és laboratóriumi analitikát is magukba
foglalnak.

A kutatási munka elvárt gyakorlati eredménye az egyes ülepítő tipusok szerkezeti átalakítása a
hatékonyabb leválasztás érdekében. A kutatási munka tudományos eredménye a pelyhes szerkezetű
szilárd fázis ülepedésének modellezési lehetőségének javítása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Koncsos Tamás (2010/2014/2021)
Karches Tamás (2008/2011/2012)
Fülöp Roland (2007//2013)
Státusz: 
régi