Kerámia burkolólapok csúszási tulajdonságai

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/93
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
jozsa.zsuzsanna@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatási téma jelentősége:

Az elcsúszásos baleseteket a padozat anyaga és felületi struktúrája, valamint a csúszást elősegítő
anyagokkal való szennyeződése nagyban befolyásolja. Bizonyos munkahelyeken a síkos anyagokkal
való munkavégzés miatt fokozott a csúszásveszély. Ilyen anyagok pl.: zsír, olaj, víz, élelmiszerek,
ételmaradékok, por, liszt, növényi hulladék. A burkolólapok csúszásellenállás meghatározásához
jelenleg sem egyértelmű utasítások, segédletek, sem harmonizált vizsgálati módszerek nem állnak
rendelkezésre. Az anyaggyártók az esztétikára és nem a használati biztonságra törekszenek. A
csúszásmentesség mindig relatív módon értelmezhető, hiszen függ a közlekedő személytől, a lábbeli
viseletétől a burkolat száraz, vizes vagy olajos állapotától.

A burkolóanyagok kutatása és alkalmazhatósága szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy az
érintkező felületek kölcsönhatását, súrlódását pontosabban megismerjük.

A kutatás fő célkitűzései:

• csúszásellenállásra vonatkozó követelmények hiányában a külföldi tanulmányok értelmezése,
hatósági előírások (munkavédelem, OTÉK) felülvizsgálata

• irodalomkutatás, szakkönyvek, szabványok áttekintése és feldolgozása, az alkalmazandó vizs-
gálati módszerek ismertetése, részletes elemzése, alapelvek kidolgozása

• a kerámia burkolólapok csúszásellenállási tulajdonságainak meghatározása, laboratóriumi
vizsgálatok és modellezés végrehajtása

• összefüggés keresés a felületi kialakítás és a csúszási tulajdonságok között

• az eredmények összehasonlítása a természetes kő, műkő és betonfelületek tulajdonságaival

• alternatív csúszásgátló kezelések, felületkialakítások tartósságának elemzése

• a burkolólap kiválasztására és a felhasználási területre vonatkozó útmutató készítése, gyakor-
lati alkalmazás esettanulmányok segítségével

• eredmények publikálása nemzetközi fórumokon

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Terjék Anita (2008//2017)
Fenyvesi Olivér (2005/2008/2012)
Varga Ákos (2003//)
Nemes Rita (2002/2005/2006)
Státusz: 
régi