Neurális hálózatok szerkezetdiagnosztikai alkalmazása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/81
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
hegedus.istvan@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A vasbeton szerkezetek diagnosztikájában hagyományosan nagy szerepet játszó akusztikus eljárások
hatékonysága szinkronizált jeladók és érzékelők alkalmazásávaljelentősen növelhető. Nehézséget
okoz viszont a mérés adatainak feldolgozásában és értelmezésében a megfelelő szerkezeti modell fel-
vétele. Ennek a nehézségnek a leküzdésére ígéretes eszközt kínál a neurális hálózatok alkalmazása.
A téma felvételére vállalkozó feladata egyrészt a neurális hálózatok alkalmazási lehetőségeinek lehetőség szerint teljes körű áttekintése, másrészt az elvégezhetőnek mutatkozó diagnosztikai feladatok (a
vasszerelés hiányosságainak azonosítása, betonozási hibák lokalizálása stb.) valamelyikében működő-
képes mérési és adatfeldolgozási rendszer kidolgozása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Kovács Dániel (2008/2011/)
Bogdándy Béla (2006//2017)
Hunyadi Mátyás (2001/2004/2012)
Státusz: 
régi