Gyökérzónás szennyvíztisztítás, és az ahhoz kapcsolódó előkezelési és utókezelési eljárások vizsgálata– az intenzifikálás lehetőségei

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/80
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szilagyi@vkkt.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Kistelepülések szennyvíztisztítási problémájának megoldására az intenzív technológiák mellett a
természet-közeli módszerek is reális alternatívát jelentenek. Ilyen eljárás a gyökérmezős
szennyvíztisztító, amely lehet függőleges, vagy vízszintes átfolyási irányú. Számos ilyen telep működik a
világban és néhány hazánkban is található. Problémát jelent a szűrőrétegben működés közben kialakuló
áramlási viszonyok törvényszerűségeinek, az eltömődések (clogging) okainak és, valamint e
jelenségeknek a szervesanyag és tápanyag eltávolításra gyakorolt hatásának hatásainak nem kellő
alaposságú ismerete. A szűrőrétegben működő szivárgás-hidraulikai folyamatok megismerése és
modellezése e rendszerek működésének pontosabb megismerését segítheti elő.

Elvégzendő feladatok, vizsgálatok:

– A gyökérzónás szennyvíztisztító telepek hidraulikai modellezése, áramlástani vizsgálata, és az
anyag-transzportfolyamatok részletes vizsgálata a szakirodalmi ismeretek és kiválasztott teszt-
területen konkrét mérések és helyszíni vizsgálatok alapján (szivárgás-hidraulikai vizsgálatok
automata mérőkör felhasználásával). Az eredmények alapján hidraulikai modellfejlesztés.

– A szűrőmezőben a működés során megfigyelhető eltömődési folyamatok hidraulikai és vízmi-
nőségi következményeinek vizsgálata és modellezése.

– A gyökérzónás műtárgyak szervesanyag lebontási hatékonysága és ezzel összefüggő folyama-
tok vizsgálata helyszíni vízminőségi mérések és laboratóriumi vizsgálatok eredményei alap-
ján.

– A gyökérzónás műtárgyak növényi tápanyag eltávolítási hatékonysága és ezzel összefüggő fo-
lyamatok helyszíni vízminőségi mérések és laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján.

– A kémiai előkezelés lehetőségeinek és hatásainak vizsgálata gyökérzónás szennyvíztelepek
esetén.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Dittrich Ernõ (2004/2008/2016)
Státusz: 
régi