Hálózati forgalomlebonyolódás modellezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/61
Témavezető neve: 
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A forgalom hálózati lefolyásának, ezen belül az egyes útvonalak választásának, illetve az
útvonalválasztás befolyásolása hatékonyságának vizsgálata alapvető fontosságú a közlekedési
hálózatok megfelelő kihasználása szempontjából. A hálózati paraméterek és a hozzájuk
kapcsolható forgalomszabályozó rendszerek működésének modellezése. A különböző
technológiájú forgalomszabályozó rendszerek által különböző mértékben befolyásolt hálózati
modellek verifikálása. A forgalmi folyamatok alkalmas modellezése az alábbi kérdések
kimunkálását kívánja meg:

-A forgalomlefolyások tulajdonságainak mérésére szolgáló rendszerek vizsgálata;

-Szabad forgalmi folyamatok jellemzői, modellezésük;

-A forgalom kapacitáshatáron való működésének, illetve balesetek következtében kialakuló
járműoszlopok és megszűnésük törvényszerűségei;

-A forgalombefolyásoló szabályozók járművezetők által történő elfogadási szintjének
vizsgálata;

-A szabad forgalmi folyamatok vonalas és hálózati befolyásolásának modellezése;

-A befolyásolt forgalmi folyamatok jellemzői modellezésük;

-Forgalomszabályozási stratégiák kidolgozása hálózati modelleken;

A kutatási program kezdetén az elsődleges feladat a szabad és a befolyásolt forgalmi áramlatok
tulajdonságainak megismerése, valamint az azok modellezése terén már elért eredmények
feltárása, értékelése. Erre építendő a forgalmi áramlatok mozgásjellemzőinek meghatározása,
majd a folyamatok hálózati szintű modellezése és a modellek alkalmazása.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi