Agyi aneurysma szilárdságtani vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/14
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
bojtar.imre@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az agyi erek egyik legveszélyesebb betegségtípusa az érfal zsákszerű kitüremkedése, amit
idegen szóval aneurysmának neveznek. Ennek megrepedése nagyon súlyos betegséget okozhat
és a beteg életét is veszélyezteti. Külön gondot jelent a kezelésben, hogy az ilyen típusú
megbetegedéseket nehézészrevenni és a gyógyítás minden változata elég kockázatos.

A feladat egy olyan számítógépes szoftverrendszer létrehozására irányul, amely az orvosoknak
segítséget adhat az aneurysmák felrepedési kockázatának megbecslésénél. A feladatot
megoldónak az alábbi kérdésekre kell kitérnie:

Az érrendszer élettani felépítésének bemutatása, különös tekintettel az agyi artériákra,
azok betegségeire és azon belül az agyi aneurysmára.

Az agyi aneurysmák komplex laboratóriumi és numerikus szimulációinak nemzetközi
bemutatása (nagymodell kísérletek, számítógépes vizsgálatok):

o áramlástani elemzések,

o az érfal vizsgálatai.

A vizsgálathoz szükséges kapcsolt mechanikai rendszer elméleti hátterének ismertetése,
ezen belül az érfal állapotát vizsgáló komplex programrendszer felépítésének
bemutatása.

A vizsgálatokhoz szükséges adatok előállítása, különös tekintettel a

o geometriai adatokra,

o áramlástani vizsgálathoz szükséges adatokra,

o az érfal vizsgálatához szükséges szilárdságtani adatokra, valamint a

o a külső peremfeltételekre és terhekre.

A számítás egyes lépéseinek részletes ismertetése.

Különböző aneurysmatípusokon végzett számítások elemzése:

o Az érfal-vastagság változásának hatása a fal feszültségeire.

o A külső peremfeltételek változásának hatása.

o A külső dinamikus teher hatása.

Az aneurysma határteherbírásának vizsgálata:

o rugalmas–rideg és rugalmas–képlékeny anyagmodellek
használata az aneurysmazsák falának repedésvizsgálatánál.

Az eredmények mechanikai és orvosi szempontok alapján történő értékelése.

A vizsgálatok továbbfejlesztési lehetőségei átfogó szűrővizsgálati rendszer létrehozása
érdekében (előnyök, hátrányok, hatékonyság).

A témavezető eddigi doktoranduszai

Hazay Máté (2016/2021/2022)
Gábor Edit (2015//)
Bocskai Zoltán Imre (2011/2014/2015)
Molnár Gergely (2011/2014/2014)
Nagy Róbert (2012/2015/2017)
Nasztanovics Ferenc (2006/2009/)
Tóth Brigitta Krisztina (2006/2009/2011)
Lakatos Ilona Éva (2007/2010/2012)
Pálfi Péter (2002/2005/)
Danka Dávid (2020//)
Státusz: 
régi