Kőzetek időállósági tulajdonságainak változása mikrobiológiai szilárdítás hatására

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/11
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kopecsko.katalin@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Magyarországon műemlékeink elsősorban durva mészkő felhasználásával készültek. Ennek a
kőzetnek az időállósága porozitása miatt gyenge, szilárdítása általában valamilyen költséges,
egészségre káros anyaggal lehetséges. Az utóbbi időben gyakran választják a szilárdítás helyett – a
hosszútávon jó időállóságot mutató forrásvízi mészkő felhasználásával – az ugyancsak költséges
teljes kőcserét. A porózus kőzetek szilárdítása lehetséges környezetkímélő mikrobiológiai módszerrel
is, amellyel az eredeti kőzetanyag megőrizhető. A módszer lényege: a karbonátos kőzetbe meszes
vázú mikróbákat (Bacillus sphaericus) oltunk, ezeket tápláljuk, szaporítjuk. A táplálék (szubsztrát)
megvonása után a megtelepedett mikróbák vázaikkal, a porozitás csökkentésével megváltoztatják a
kőzet mechanikai és időállósági tulajdonságait. Ezt a szakirodalomban a kőzetek remineralizációjának
vagy más néven biomineralizációjának (biokalcinálás) nevezik. A szilárdítás betonon, vakolaton is
elvégezhető.

A kutatás célja: a mikrobiológiai szilárdítás módszereinek, laboratóriumi és in situ
alkalmazhatóságának kidolgozása, a kiválasztott kőzetanyagon az optimális kezelési körülmények
(időtartam, hőmérséklet, szubsztrát) kiválasztása, a kezelt kőzet mechanikai és időállósági
tulajdonságai változásának meghatározása.

A kutatás módszerei: a jelölt a petrográfiai tulajdonságokat vizsgálja. Ezek: a mikrostruktúra
(pásztázó elektronmikroszkópos, SEM megfigyelések), a szövetszerkezet (vékonycsiszolat
tanulmányozása optikai mikroszkóppal), a tömegösszetételi tulajdonságok (anyagsűrűség,
testsűrűség, kapilláris vízfelszívás, teljes porozitás), a fázisösszetételi tulajdonságok (derivatográfiás
termoanalitikai és röntgendiffrakciós módszerrel), valamint a szilárdsági és időállósági tulajdonságok.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mlinárik Lilla (2012/2015/)
Juhász Péter (2010/2013/2015)
Ali AL DABBAS (2017/2021/2022)
Khalaf Ali Abdulhasan (2019/2023/2024)
Státusz: 
régi