Beton roncsolásmentes nyomószilárdság becslése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
08/05
Témavezető neve: 
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A statikus mérnök szemével a beton tulajdonságai közül annak szilárdsága adja az elsődleges
fontosságú információt. Egy vasbeton szerkezetben, a szerkezeti beton szilárdságát roncsolásos-, félig
roncsolásos- és roncsolásmentes diagnosztikai módszerekkel vizsgálhatjuk. Jelen PhD kutatási téma
elsődleges irányvonalát a roncsolásmentes-, azon belül is a beton felületi keménységmérésén alapuló
vizsgálati módszerek adják. A beton roncsolásmentes szilárdságvizsgálata több mint 70 éves múltra
tekint vissza. A módszerek és a hazai, illetve nemzetközi szabályozás empirikus úton meghatározott
elveket és vizsgáló eszközöket használnak. Jelen PhD kutatási téma célja, hogy a módszerek hátteréül
szolgáló elméleti megfontolásokat tovább mélyítse, és feltárjon mindeddig nem kutatott
összefüggéseket a területen.

Jelen PhD kutatási téma művelőjének a következő kérdésekkel kell foglalkoznia:

• a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése és részletes elemzése,

• az irodalomkutatás alapján a vizsgálat tárgyát képező kutatási (laboratóriumi kísérleti)
program kidolgozása,

• saját laboratóriumi kísérletek végzése,

• kísérleti eredmények kiértékelése,

• az elkészült disszertáció eredményei legyenek közvetlenül hasznosíthatók az ipar számára is.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Szilágyi Katalin (2008/2011/2014)
Státusz: 
régi