Vasalt falazatok erőjátékának analízise

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
07/03
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
bodi.istvan@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A falazott szerkezetek további széles körben való alkalmazásának, ezen szerkezetek kis
húzószilárdságából és ennek megfelelően repedésérzékenységéből adódóan, régóta ismertek a
korlátai. A falazóelemek/vázkerámiaelemek széles választékának örvendetes növekedése
„önmagában” nem oldotta meg a problémát: lényeges változás –a beton-vasbeton
problematikájához hasonlóan- a vasalt falazatok alkalmazásától várható.

A kutatási program elsődleges célja a vasalt falazatok erőjátékának teljesebb megismerése,
erőtani modellezése és a gyakorlati előnyöknek megfelelő rendszerelemekre való javaslattétel
készítése. A kutatási program magában foglalja a következő konkrét kutatási területek
vizsgálatát:

- A függőlegesen elhelyezhető falvasalás (állóhézag vasalás) teherbírásra gyakorolt növelő
hatásának erőtani modellezését.

- A vízszintesen elhelyezhető vasalás (fekvőhézag vasalás) erőtani –elsősorban az
erőmegosztásban kifejtett szerepének- részletes analízisét, mindkét esetben az optimális
fajlagos vasmennyiség meghatározására vonatkozó elméleti és kísérleti vizsgálatok elvégzését
és kiértékelését.

- A falazatok alakváltozási képességének kedvező irányba történő befolyásolásának (duktilis
tönkremenetel) paraméteres vizsgálatait, különös tekintettel a rendkívüli terhekkel (ütközés,
robbanás, földrengési hatások) szembeni szerkezeti ellenállásra.

- Külön kutatási alprogram foglalkozik a falvasalatoknak a feszültségkoncentrációval
rendelkező falszakaszok (lokális túlterhelések, áttörések, falkereszteződések,) erőtani
állapotára gyakorolt hatásával.

- A falazatok nyírási teherbírásának kedvező változása a fekvőhézag vasalás mennyiségének
és szerkezeti kialakításának függvényében.

- A falazatok gátolt alakváltozásából származó hatásokra (egyenlőtlen süllyedés, ill.
hőmérsékletváltozás, kivitelezési minőségváltozás), a falvasalatok által kifejtett hatások
elemzése.

- A számottevő nyomóerővel nem rendelkező falszakaszok (végfalak, térelhatároló falak)
erőtani modellezése az alkalmazott álló-, ill. fekvőhézag vasalás függvényében.

- A falvasalatok alkalmazásával módosítható kialakítású teherhordó falszerkezetek (téglakötés
nélküli, ill. síkjukra közvetlenül terhelhető faltípusok: tárolófalak, pincefalak) szerkezeti
vizsgálatai és kiértékelésük.

- A vizsgálatok eredményeképpen, a vasalt falazatok rendszerelemeire való javaslattétel,
tekintettel a hazai falazóelem-gyártmányok választékára.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Fódi Anita (2007/2010/2012)
Molnár András (2007/2011/)
Státusz: 
régi