Acél trapézlemez gerincű tartók vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
07/02
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
dunai.laszlo@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Acél trapézlemez gerincű tartók horpadás- és beroppanás-vizsgálata kísérlettel verifikált
végeselemes szimuláció segítségével; méretezési eljárás kidolgozása.

- Irodalomkutatás, eddigi szakirodalmi kísérleti és numerikus eredmények kiértékelése;
lemezes acélszerkezetek végeselemes modellen alapuló tervezésének áttekintése;
helyettesítő geometriai imperfekciók felvételének elve, módszerei; az imperfekciók
végeselemes modellbe való beépítésének módszerei.

- Kísérleti vizsgálati eljárás kidolgozása és végrehajtása acél trapézlemez gerincű tartó
beroppanási jelenségének vizsgálatára, végeselemes modell ellenőrzése céljából.

- Különböző szintű végeselemes modellek fejlesztése a trapézlemez gerincű tartók horpadási
és beroppanási viselkedésének vizsgálatára; a modellek ellenőrzése és elemzése kísérleti
eredmények alapján; a végeselemes modellel szimulációs paraméteres vizsgálat
végrehajtása.

- Méretezési eljárás kidolgozása (i) végeselemes szimuláció és helyettesítő imperfekciók
alkalmazásával, illetve (ii) ezekből gyakorlati szempontból alkalmazható ellenállási
formulák levezetése.

- A módszer gyakorlati alkalmazása acél trapézgerincű vegyes – feszített vasbeton öv, acél
gerinc – és öszvérszerkezetű hidak vizsgálatára; a trapézlemezre vonatkozó szerkezeti
részletek elemzése, fejlesztése.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Jáger Bence (2015/2017/2020)
Hegyi Péter (2013/2016/2017)
Budaházy Viktor (2011//2015)
Oszvald Katalin (2009/2013/2014)
Seres Noémi (2007/2011/2012)
Kövesdi Balázs (2007/2010/2010)
Jakab Gábor (2003/2006/2010)
Honfi Dániel (2002//)
Joó Attila (2001/2004/2009)
Vigh László Gergely (2001/2005/2006)
Státusz: 
régi