Fa tartószerkezetek megerősítése feszített szénszálas anyagokkal

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
07/01
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
bodi.istvan@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A fa tartószerkezetek megerősítése a nem kellő teherbírású és főként a műemléki jellegű
tartószerkezetek esetében igényel, hatékony és az eredeti környezethez illeszkedő
módszereket. A korszerű szénszálas anyagokat alkalmazó megerősítési módszerek és a rájuk
vonatkozó tervezési és alkalmazási ismeretek szinte kizárólag a betonanyagú tartószerkezetek
esetében rendelkeznek tervezési és alkalmazási háttérrel, így a faanyagú és/vagy műemléki
szerkezetek esetében eltérő megközelítési módozatok kidolgozására, azok elméleti hátterének
kidolgozására van szükség.

A kutatási program kezdetén az elsődleges feladat a ragasztott szénszálas megerősítés
területén már elért eredmények fölkutatása, értékelése, valamint a további konkrét kutatásra
váró területek kijelölése.

A ragasztással rögzített megerősítések esetében szükséges annak megismerése, hogy a
megerősítés hogyan módosítja –betonnál eltérő szilárdsági viselkedésű- faanyagú
tartószerkezetek tönkremeneteli módjait, amelynek részletes vizsgálatára -szükség esetén-
kísérleti vizsgálati alprogram is készül kutatási program részeként.

A nagyobb hatékonyságú, feszített szénszálas anyagok alkalmazása fa tartószerkezetek
esetében számos új, eddig nem vizsgált kérdést vet fel:

-A feszítéssel megerősítendő fa tartószerkezet speciális tulajdonságainak meghatározása,
valamint vizsgálati és tervezési metodikájának kidolgozása, különös tekintettel a műemléki
szerkezetek esetében alkalmazható (korlátozott érvényességű) módszerekre.

- A feszített és/vagy ragasztott CFRP lamellás megerősítési módjainak összehasonlítása.

- A szénszálas lamellák feszített és/vagy ragasztott alkalmazásával előálló, teherbírás- ill.
merevségnövelő hatás paraméteres vizsgálata, szilárdságtani módszerekkel.

-A feszítés szerkezeti kialakítási lehetőségei, elsősorban feszítőerő lehorgonyzásának
modellezése a fa tartószerkezetekben A hatékony feszítőerő meghatározására szolgáló
vizsgálatok végzése és kiértékelése.

- A megerősített fa tartószerkezet, duktilis szerkezeti viselkedésre jellemző paraméterinek
meghatározása. A faanyagokhoz alkalmazható/ajánlott szénszálas megerősítő anyagok
szilárdsági jellemzőinek meghatározása.

- A fa anyagjellemzőiből adódóan, kiemelt fontosságú a lassú alakváltozás hatása a feszítés
hatékonyságára vonatkozóan.

- A ragasztással kialakított lehorgonyzások esetében szükségszerű a nedvességtartalom-
változás hatásának elemzése a ragasztott kapcsolatra.

- A feszítéssel megerősített fa tartószerkezetek tűzteherre való viselkedése, szintén a kutatási
alprogramok részét képezi, éppúgy, mint a lehetséges a gyakorlati alkalmazások
lehetőségeinek mérlegelése.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Fódi Anita (2007/2010/2012)
Molnár András (2007/2011/)
Státusz: 
régi