Vasbeton gerendák vasalásának fejlesztése

Rövid leírás: 

Az építőanyagok és a szerkezeti kialakítások versengése mind élesebb. Ez minden szakterület képviselőit az egyszerűsítések irányába mozdítja. Olyan új kialakításokat kell fejleszteni, amelyek anyagfelhasználás, építési idő és munkaigény szempontjából is kedvezőbbek elődeiknél. Ennek keretében cél az egyre csökkenő méretű vasbeton gerendák vasalásának optimalizálása, a költséges kengyelek mennyiségének csökkentése.  A dolgozat célja az irodalom áttekintése, fejlesztési irányok kijelölése, és néhány szerkezeti kialakítás kísérleti vizsgálata. A dolgozat tanszéki kutatási projekthez kapcsolható.

Javasolt szint: 
MSc téma