Magyarország talajnedvességének és belvizes folyamatainak távérzékeléses vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/05
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kugler.zsofia@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Magyarországon a művelt területek közel 60%-a belvíz-veszélyeztetett. Ezen hidrológiai szélsőség emberéletet általában nem fenyeget, de a mezőgazdasági területek terméskiesésével annál nagyobb gazdasági kárt okoz. A folyamat hatásmechanizmusát már régóta kutatják. Távérzékeléses megfigyelése nagy részben optikai, kis részben mikrohullámú földmegfigyelő műholdas rendszerekkel történt meg. Mivel a talajnedvesség, a talaj víztelítettsége és a belvíz felszínen történő megjelenése nehezen elhatárolható egymástól, a folyamat műholdas nyomon követése új információval szolgál a jelenség megértésében, annak időbeli és térbeli változásai kutatásában. Az aktív (RADAR) és passzív módon mért mikrohullámú elektromágneses sugárzás érzékeny a talaj, illetve a növényzet nedvességtartalmára. Az említett műholdas szenzorok időjárás- és napszakfüggetlen méréseket tudnak a földfelszínről végezni. Mivel a víz dielektromos állandója igen különbözik minden más felszínborítottsági kategória ugyanezen tulajdonságától, ezért a víz mind talajnedvesség formájában, mind pedig egy felszíni vízfolt megjelenése esetén jól elkülönül környezetétől. Hazánkban több tanulmány is készült belvizes területek optikai szenzorok segítségével történő térképezésére. Aktív mikrohullámú felvételek feldolgozását ez idáig csak a felszíni víz megjelenésének lehatárolására alkalmazták. 
A talajnedvesség és a felszíni víz megjelenésének összefüggését sem aktív, sem passzív mikrohullámú felvételekkel nem vizsgálták hazánkban. Passzív mikrohullámú műholdas adatok alacsony geometriai felbontásuk ellenére több évtizedes idősorral rendelkeznek, adataik kiértékelése új információval szolgál a talajnedvesség kutatás hosszú távú folyamatainak megértésében.
A Sentinel és SMAP műholdas rendszerek fellövése óta az eddigieknél nagyobb felbontású aktív- és passzív mikrohullámú adatok ingyenesen elérhető módon állnak rendelkezésre. Az adatok belvízmegfigyelés-célú kiértékelése még várat magára. A mikrohullámú feldolgozásból származó talajnedvesség-adatok összehasonlítása az optikai képekből nyert értékekkel új eredményeket hoz hazánk belvízi folyamatainak kutatásában. A távérzékelt adatok kvantitatív kiértékelése terepi mérésekkel történő összehasonlításon alapul.

A téma meghatározó irodalma: 

- Prashant Srivastava, George Petropoulos, Y.H. Kerr (2016): Satellite Soil Moisture Retrieval Techniques and Applications,9780128033883 Elsevier (WoS)

- KornelsenKurt C.; Coulibaly, Paulin (2013): Advances in soil moisture retrieval from synthetic aperture radar and hydrological applications, Journal of Hydrology, Volume 476, p. 460-489. (WoS)

- Csekõ Árpád (2013): Árvíz- és belvízfelmérés radar felvételekkel, Geodézia és Kartográfia, 2, 16-22.

-Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W. 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Wiley, 784 p (Scopus)

- Boudewijn van Leeuwen, László Henits, Minucsér Mészáros, József Szatmári, Zalán Tobak, Dragoslav Pavić, Stevan Savić, Dragan Dolinaj: Belvíz-elöntések lehatárolása RapidEye műhold-felvételek alapján, Hidrológiai Közlöny 2013. 93. évf. 3. sz.

A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 

- Remote Sensing of the Environment

- ISPRS archives

- Geodézia és Kartográfia

- Geomatikai Közlemények

 

- Időjárás

A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 

- C. Batini, T. Blaschke, S. Lang, F. Albrecht, H. M. Abdulmutalib, Á. Barsi, G. Szabó, Zs. Kugler: Data Quality in Remote Sensing, ISPRS ICWG III/IVb, In press

- Kugler Zsófia: Szezonális árvízi atlasz az űrből GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XIII:(1) pp. 79-83. (2010)

- Kugler Zsófia, Robert Brakenridge, Tom De Groeve: Microwave satellite data to quantify effects of global climate change on: Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, and Large Water Regions 2010

PROCEEDINGS OF SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING 7825:(0277-786X) pp. 782508-1-782508-8. (2010), (WoS, Scopus)

- De Groeve T, Annunziato A, Kugler Zs, Vernaccini L: Near real-time global disaster impact analysis

In: Bartel Van de Walle, Murray Turoff, Starr Roxanne Hiltz (ed.)

Information Systems for Emergency Management. 416 p.
Amsterdam: M.E. Sharpe Inc., 2009. pp. 302-326.
(ISBN:
978-0-7656-2134-4)

-Kugler Zsófia: Terepmodell pontosságának hatása permanens hidraulikai modell számításában

 

GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XII: pp. 327-333. (2009) 

A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 

- Zs Kugler: Remote sensing for natural hazard mitigation and climate change impact assessment

IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 116:(1) pp. 21-39. (2012), (WoS, Scopus), (impact: 0.289)

- Kugler Zsófia: Sarkköri folyók jégolvadási változásainak vizsgálata passzív mikrohullámú űrfelvételek felhasználásával

GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK XV: pp. 129-140. (2012)

- Zs Kugler, T De Groeve, G R Brakenridge, E Anderson: Towards Near-real Time Global Flood Detection System, International, INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) XXXVI:(7/C50) pp. 1-8. (2007)

- Kugler Zsófia: A 2010. május-júniusi Borsod megyei súlyos árvizek az űrből

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA LXII:(9) pp. 30-35. (2010)

- Kugler Zsófia, Barsi Árpád, Mélykúti Gábor: Automatikus fotogrammetriai eljárással előállított digitális terepmodell beépített környezetben

 

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 57:(12) pp. 12-17. (2005) (Scopus)

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott