Nagyszilárdságú acélszerkezetek horpadási és kihajlási ellenállása

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/33
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovesdi.balazs@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A nagyszilárdságú acélszerkezetek hídépítési alkalmazásának széleskörű elterjedését jelenleg erősen korlátozza a hiányos méretezési háttér, illetve a normálszilárdságú acélszerkezetekre kidolgozott, nagyszilárdságú acélszerkezetek esetén konzervatív méretezési eljárások alkalmazása. A kutatás célkitűzései olyan hiánypótló méretezési eljárás-fejlesztéseket tartalmaznak, melyek elősegítik a nagyszilárdságú acélszerkezetek gazdaságos hídépítési alkalmazását. A kutatás célja a hídépítésben elterjedten alkalmazott I-szelvényű tartók kihajlási ellenállásának, valamint lemezek és lemezes szerkezetek lokális horpadási ellenállásának esetén a jelenleg alkalmazott méretezési módszerek kiterjesztése nagyszilárdságú acélszerkezetekre determinisztikus és sztochasztikus eljárások alkalmazásával, illetve a két stabilitási jelenség kölcsönhatásának vizsgálata. Korábbi kutatások azt mutatják, hogy a nagyszilárdsági acél anyagból készült szerkezeti elemek sajátfeszültség eloszlása, valamint geometriai imperfekciói kisebbek az alacsonyabb szilárdságú acél anyagból készült szerkezeti elemekhez képest, ami kedvezően befolyásolja a kihajlási ellenállást, ugyanakkor kis hatással van a lemezhorpadási ellenállásra. Ezért fontos olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek a két stabilitásvesztési módot először külön-külön, majd azok kölcsönhatását együttesen kezelik. 
A doktori kutatás keretében átfogó szakirodalmi áttekintést kell végezni a nagyszilárdságú acél anyagból készült szerkezeti elemek stabilitásvizsgálata témájában. Ezek alapján kidolgozandó egy vizsgálati program az I-szelvényű oszlopok kihajlási ellenállásának vizsgálatára, a lemezhorpadási ellenállás meghatározására, valamint a két hatás interakciós viselkedésének elemzésére. Kidolgozandó egy fejlett numerikus modell, melyen a szerkezeti viselkedés és a stabilitási ellenállás tetszőleges geometria esetén meghatározható, mind determinisztikus, mind pedig sztochasztikus módszerrel. A szakirodalmi kísérleti és a numerikus eredmények értékelése, valamint a jelenlegi méretezési eljárásokkal való összehasonlítása alapján a doktori kutatás végső célja hagyományos és fejlett, numerikus analízisen alapuló méretezési eljárások kidolgozása a nagyszilárdságú acélok kihajlási, lemezhorpadási és interakciós ellenállásának meghatározására. A doktori kutatási program része a témavezető ÚNKP kutatási programjának. 
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. N. Schillo, M. Feldmann, Local buckling behaviour of welded box sections made of high-strength steel - Comparing experiments with EC3 and general method, Steel Construction – Design and Research 8/3 September 2015.
2. H. Ban, G. Shi, Y. Shi, Y. Wang, Residual stress of 460 MPa high strength steel welded box section-Experimental investigation and modelling, Thin-Walled Structures 64 (2013) 73-82.
3. H. Ban, G. Shi, Y. Shi, M.A. Bradford, Experimental investigation of the overall buckling behaviour of 960 MPa high strength steel columns, Journal of Constructional Steel Research 88 (2013) 256-266.
4. N. Schillo, A. Taras, M. Feldmann, Reliability assessment for local buckling of plates, in Proceedings of EUROSTEEL 2017, September 13–15, 2017, Copenhagen, Denmark.
5. L. da Silva, T. Tankova, J. Canha, L. Marques, C. Rebelo, Safety assessment of EC3 stability design rules for flexural buckling of columns. Evolution Group EC3-1-1, CEN TC 250-SC3-EvG-1-1, TC8-Technical Committee 8, 2014.
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Thin-Walled Structures /WoS/
2. Journal of Constructional Steel Research /WoS/
3. Engineering Structures /WoS/
4. MAGÉSZ Acélszerkezetek
5. Steel Construction
 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. B. Kövesdi, L. Dunai, Determination of the patch loading resistance of girders with corrugated webs using nonlinear finite element analysis, Computers & Structures 89:(21-22) (2011) 2010-2019.
2. B. Kövesdi, B. Jáger, L. Dunai, Stress distribution in the flanges of girders with corrugated webs, Journal of Constructional Steel Research 79(12) (2012) 204-215. 
3. B. Kövesdi, L. Dunai, Fatigue life of girders with trapezoidally corrugated webs: an experimental study, International Journal of Fatigue 64 (2014) 22-32.
4. B. Kövesdi, B. Jáger, L. Dunai, Bending and shear interaction behaviour of girders with trapezoidally corrugated webs, Journal of Constructional Steel Research 121 (2016) 383-397.
5. B. Kövesdi, Patch loading resistance of slender plate girders with longitudinal stiffeners, Journal of Constructional Steel Research 140 (2018) 237-246.
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. B. Kövesdi, B. Braun, U. Kuhlmann, L. Dunai, Patch loading resistance of girders with corrugated webs, Journal of Constructional Steel Research 66 (2010) 1445-1454. 
2. B. Kövesdi, L. Dunai, U. Kuhlmann, Interacting stability behaviour of steel I-girders with corrugated webs, Thin-Walled Structures 61 (2012) 132-144. 
3. B. Kövesdi, B. Jáger, L. Dunai, Stress distribution in the flanges of girders with corrugated webs, Journal of Constructional Steel Research 79(12) (2012) 204-215. 
4. B. Jáger, L. Dunai, B. Kövesdi, Girders with trapezoidally corrugated webs subjected by combination of bending, shear and path loading, Thin-Walled Structures 96 (2015) 227-239. 
5. B. Kövesdi, B. Somodi, Buckling resistance of HSS box section columns part I: Stochastic numerical study, Journal of Constructional Steel Research  140 (2018) 1-10.  
 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Mecséri Balázs József (2016/2019/2021)
Kollár Dénes (2015/2018/2020)
Somodi Balázs Norbert (2013/2017/2018)
Státusz: 
elfogadott