Stabilizált talajok reziliens modulusa a talajszívás függvényében

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/30
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szendefy.janos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
 
Az útpályaszerkezetek alternatív méretezési eljárásánál a földmű teherbírását a reziliens modulus értékével és a Poisson-tényezővel lehet jellemezni. A reziliens modulus egy rugalmassági modulus, ami a forgalmi terhelésből adódó dinamikus hatásra létrejövő rugalmas alakváltozásból számítható. A reziliens modulust laboratóriumi körülmények között dinamikus triaxiális berendezéssel lehet meghatározni. Hazánkban ilyen berendezések csak az elmúlt évektől elérhetőek, ezért ilyen vizsgálatok még nem készültek korábban Magyarországon. A BME Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék Geotechnikai Laboratóriumában rendelkezésre áll a dinamikus triaxiális berendezés, amivel lehetőség nyílik a reziliens modulus laboratóriumi vizsgálatára, az első ilyen vizsgálatsorozatokat már el is készítettük és eredményeit hazai folyóiratban publikáltuk. Ezen modern berendezések megjelenésével a talajok dinamikus terhelés okozta alakváltozási jellemzőinek vizsgálata, a nemzetközi szakirodalomban is aktuálisan publikált témák közé tartozik. 
A nemzetközi publikációk szerint a talajok reziliens modulus értéke rendkívül érzékeny a nedvességtartalom változásra. Ez az érzékenység az utak alatti földművek teherbírására gyakorolt hatása miatt kiemelten fontos. A telítetlen talajokban kialakuló szívás nyírószilárdságra gyakorolt hatásának fontosságát a talajmechanika csak a közelmúltban ismerte fel, erre irányuló hazai vizsgálatok az elmúlt években kezdődtek meg.
A kutatás során ezeket az újszerű vizsgálati és méretezési módszereket kívánjuk használni és összefüggést keresni a szívás és a reziliens modulus között.
A kutatási munka során elvégzendő feladatrészek:
    • A korábbi nemzetközi kutatási eredmények és módszerek áttekintése és feldolgozása.
    • Laboratóriumi vizsgálatok készítése agyag, lösz és homok talajok, illetve kötőanyaggal stabilzált talajok szívási görbéinek előállítására.
    • Laboratóriumi vizsgálatok készítése dinamikus triaxiális berendezéssel a szívási görbe jellemző pontjainál lévő víztartalomnál, különböző kötőanyag típusokkal és adagolásokkal.
    • Laboratóriumi vizsgálatok készítése CBR teherbírás mérésére a szívási görbe jellemző pontjainál lévő víztartalomnál, különböző kötőanyag típusokkal és adagolásokkal.
    • Összefüggések meghatározása a szívás, a reziliens modulus és a CBR teherbírás között talajok és kötőanyaggal stabilizált talajok esetében.
 
A téma meghatározó irodalma: 
1. Achampong, F., Usmen, M., Kagawa, T.: Evaluation of reziliens modulus for lime- and cement-stabilized synthetic cohesive soils Transportation Research Board 1589 1997. https://doi.org/10.3141/1589-12Drumm, E. C., Boateng-Poku, Y., Johnson 
2. Pierce, T.: Estimation of subgrade reziliens modulus from standard tests, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 116, No. 5, 1990 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1990)116:5(774)
3. Liang, R. Y., Rabab’ah, S., Khasawnah, M.: Predicting moisture-dependent Resilient Modulus of Cohesive Soils Using Soil Suction Concept Journal of Transportation Engineering Vol. Vol. 134 Issue 1, 2008 https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-947X(2008)134:1(34)
4. Qiu, X., Yang, Q., Wang, B., Luo, X.: Prediction model of dynamic reziliens modulus of cohesive subgrade soil based on triaxial test system Key Engineering Materials Vols. 579-580, pp 873-876 2014 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.579-580.873
5. Zapata C. E., Andrei D., Witczak M. W., Houston W. N.: Incorporation of Environmental Effects in Pavement Design Road Materials and Pavement Design Vol.8:4 pp. 667-693, 2007 https://doi.org/10.1080/14680629.2007.9690094
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Journal of Geotechnical Engineering
2. Transportation Research Board
3. Journal of Transportation Engineering
4. Periodica Polytechnica
5. Útügyi Lapok
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Imre E., Lörincz J., Szendefy J., Trang P., Fityus S.: Case Studies and Benchmark Examples for the Use of Grading Entropy in Geotechnics Entropy Vol 14 No6. pp1079-1102 https://doi.org/10.3390/e14061079
2. Móczár B., Szendefy J.: Síkalapok teherbírásának egyszerűsített számítása az Eurocode7 elveinek figyelembevételével Vasbetonépítés Vol.15 No.1 pp20-26. 2013
3. Chovanyecz E., Koch E., Szendefy J.: Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat 2015
4. Szendefy J.: Bearing capacity and durability of stabilized soils with HRB 19th ISSMGE Conference pp1415-1418, Seoul 2017
5. Szendefy J.: Impact of the soil-stabilization with lime 18th ISSMGE Conference pp2601-2064, Paris 2013
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Mahler A., Szendefy J.: Estimation of CPT resistance based on DPH results Periodica Polytechnica Civil Engineering Vol 53 No2, 2009 https://doi.org/10.3311/pp.ci.2009-2.06 
2. Móczár B., Szendefy J.: Calculation of presumed bearing capacity of shallow foundations according to the principles of Eurocode7 Periodica Polytechnica Civil Engineering Vol 61 No3, 2017 https://doi.org/10.3311/PPci.8553
3. Szendefy J., Back M.: Reziliens modulus mérése és talajstabilizációknál mért értéke Útügyi Lapok Vol 5. No2.
4. Szendefy J., Dankó B.: Kötőanyaggal stabilizált talajok teherbírásának és tartósságának értékelése helyszíni mérések alapján Útügyi Lapok Vol 5. No2.
5. Szendefy J., Vámos M.: A mésszel stabilizált talajok teherbírásának tartóssága, fagyállósága Útügyi Lapok Vol 2. No1.
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott