Városok hőhullámokkal kapcsolatos katasztrófa kockázat értékelése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/34
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szalay.zsuzsa@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A nyári hőhullámok gyakorisága és intenzitása az utóbbi években megnőtt, és a közeljövőben az éghajlatváltozási modellek előrejelzései szerint tovább fog növekedni. A külső hőmérséklet és a halálozások kockázata között egyértelmű összefüggést mutattak ki. A felkészülés és a megelőzés érdekében fontos a hőhullámokkal kapcsolatos kockázatelemzési módszerek kidolgozása. 
A kockázat függ a veszély bekövetkezési valószínűségétől és az okozott hatástól. Igazolható, hogy a városi hőszigethatás jelensége miatt a városokban (elsősorban a nagyvárosokban) a veszély magasabb a hőhullám miatti halálozás szempontjából, mint az egyéb területeken. A várható hatás a sérülékenységi indexszel jellemezhető, melyet befolyásol a helyi mikroklíma, az épület hőtechnikai minősége, a használói szokások, a lakók kora és egészségi állapota, valamint alkalmazkodó képessége. A veszély és a hatás, illetve a katasztrófa kockázata térképes formában geoinformatikai eszközökkel ábrázolható.
A doktori kutatás célja egy térképes kockázatelemzési módszer kidolgozása, illetve a módszer bemutatása egy város vagy városrész (pl. Budapest vagy egy reprezentatív kerülete) példáján. 
Ez egy interdiszciplináris téma, melyet elsősorban az épületek felől közelítünk, ezért előfeltétel az épületfizikai és épületenergetikai ismeret. 
 
Feladatok:
- katasztrófa kockázatelemzési módszerek vizsgálata
- saját térképes kockázatelemzési módszer kidolgozása a hőhullám okozta egészségügyi hatások elemzésére
- épülettipológia létrehozása a nyári hőállapotok vizsgálatára
- városi szövetek vizsgálata az épületállomány és a mikroklímát befolyásoló hatások szempontjából
- épülettípusok dinamikus energetikai szimulációja
- a városi hőszigethatás térképes vizsgálata
- a mikroklíma hatásának elemzése
A téma meghatározó irodalma: 
    1. Wolf, T, McGregor G (2013): The development of a heat wave vulnerability index for London, United Kingdom. Weather and Climate Extremes 1, 59–68
    2. Patz JA, Campbell-Lendrum D, Holloway T, Foley JA (2005). Impact of regional climate change on human health. Nature; 438(7066):310–7.
    3. Papathoma-Koehle, M., Promper, C., Bojariu, R., Cica, R., Sik, A., Perge, K., László, P., Balázs Czikora, E., Dumitrescu, A., Turcus, C., Birsan, M-V., Velea, L., Glade, T. (2016) A common methodology for risk assesment and mapping for south-east Europe: an application for heat wave risk in Romania. Nat Hazards, 82, pp. 89-109.
    4. Mavrogianni A, Davies M, Batty M, Belcher S.E., Bohnenstengel S.I., Carruthers D, Chalabi Z, Croxford B, et al. (2011) The comfort, energy and health implications of London’s urban heat island. Building Service Engineering Research and Technology, 32, pp. 35-52.
    5. Oikonomou E, Davies M, Mavrogianni A, Biddulph P, Wilkinson P, Kolokotroni M (2012): Modelling the relative importance of the urban heat island and the thermal quality of dwellings for overheating in London. Building and Environment 57 (2012) 223-238.
    6. Lemonsu, A., Viguié, V., Daniel, M., Masson, V. (2015) Vulnerability to heat waves: Impact of urban expansion scenarios on urban heat island and heat stress in Paris (France). Urban Climate, 14, pp. 586-605.
    7. Hrabovszky-Horvath S., Palvolgyi T., Csoknyai T., Talamon A. (2013). Generalized residential building typology for urban climate change mitigation and adaptation strategies: the case of Hungary. Energy and Buildings, 62, 475-485.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
    1. Energy and Buildings (ISSN: 0378-7788, tudományos, lektorált, impakt faktoros, nem hazai, SCIMAGO Q1)
    2. Building and Environment (ISSN: 0360-1323, tudományos, lektorált, impakt faktoros, nem hazai, SCIMAGO Q1)
    3. Building Research and Information (ISSN: 0961-3218, tudományos, lektorált, impakt faktoros, nem hazai, SCIMAGO Q1)
    4. Energy Policy (ISSN: 0301-4215, tudományos, lektorált, impakt faktoros, nem hazai, SCIMAGO Q1)
    5. Magyar Építőipar (ISSN: 0025-0074, tudományos, lektorált, nem impakt faktoros, hazai)
    6. Magyar Épületgépészet (ISSN: 1215-9913, tudományos, lektorált, nem impakt faktoros, hazai)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
   1. Szalay Zsuzsa, Zöld András (2014): Definition of nearly zero-energy building requirements based on a large building sample, ENERGY POLICY 74: pp. 510-521. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.07.001. 
   2. Szalay Zs (2008): Modelling building stock geometry for energy, emission and mass calculations, BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 36: (6) pp. 557-567. Paper 10.1080/09613210802396. 
   3. Szalay Zs, Zöld A (2007): What is missing from the concept of the new European Building Directive?, BUILDING AND ENVIRONMENT 42: (4) pp. 1761-1769.
   4. Hrabovszky-Horváth Sára Erzsébet, Szalay Zsuzsa (2014): Environmental assessment of a precast concrete building stock in a time perspective, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 13: (11) pp. 1-8.
   5. Kiss Benedek, Szalay Zsuzsa (2017): The Impact of Decisions Made in Various Architectural Design Stages on Life Cycle Assessment Results. APPLIED MECHANICS AND MATERIALS 861: pp. 593-600. (2017)
 

 

A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. Szalay Zsuzsa, Zöld András (2014): Definition of nearly zero-energy building requirements based on a large building sample, ENERGY POLICY 74: pp. 510-521. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.07.001. 
    2. Szalay Zsuzsa, Váraljai Eszter, Csík Árpád (2014): Energetikai célú épületfelújítás optimalizációja matematikai módszerekkel, MAGYAR ÉPÍTŐIPAR 2014: (5) pp. 213-217.
    3. Szalay Zs (2008): Modelling building stock geometry for energy, emission and mass calculations, BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 36: (6) pp. 557-567. Paper 10.1080/09613210802396. 
    4. Szalay Zs, Zöld A (2007): What is missing from the concept of the new European Building Directive?, BUILDING AND ENVIRONMENT 42: (4) pp. 1761-1769.
    5. Szalay Zsuzsa, Kiss Benedek (2017): Dinamikus paraméterek az energiaigény számításában. 1. rész, MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET LXVI: (9) pp. 20-27.
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Szagri Dóra (2019/2023/)
Státusz: 
elfogadott