Kavicscölöpözéssel készülő talajjavítás numerikus modellezése

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/21
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
szendefy.janos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Az ipar és a városok fejlődésével egyre több olyan terület kerül beépítésre, ami geotechnikai szempontból kedvezőtlen. Ezekben az esetekben sokszor nem elegendő csak az épületszerkezet mélyépítési technológiával való megtámasztása, hanem a nagy felületű építmények padlója vagy infrastrukturális létesítmények nagy kiterjedésű építményei alatt is szükséges több méter vastagságban talajjavítást végezni. Ennek hatására napjainkra a geotechnika tudományának jelentős részét képezi a talajjavítás témaköre, amelyek segítségével képesek lehetünk a talajparaméterek ideiglenes vagy végleges javítására az épületek és egyéb építőmérnöki szerkezetek számára megfelelő mértékű teherbírás és támaszsüllyedések biztosítása érdekében. A témában végzett kutatások eredményeként új technológiák fejlődtek ki, amelyek tervezését azonban még napjainkban is sok esetben tapasztalati képletek, grafikonok segítségével végzik.
A 3D numerikus modellezés fejlődésével és elterjedésével egyre nagyobb lehetőség nyílik ezeknek a technológiáknak a vizsgálatára, amire támaszkodva a talajjavítás mértéke jobban becsülhetővé és tervezhetőbbé válik. A modellezés során a legnagyobb kihívást az eljárás során alkalmazott vibrációs tömörítés talajkörnyezetre gyakorolt hatásának numerikus modellezése jelenti, a dinamikus terhelés és nagy alakváltozások létrejötte miatt.
A kutatás célja meghatározni a kavicscölöpök létrehozásának talajkörnyezetre gyakorolt hatásának modellezési eljárását annak érdekében, hogy a kavicscölöpök közötti talajjavítás mértéke minél pontosabban becsülhető lehessen végeselemes számításokkal.
A kutatási munka során elvégzendő feladatrészek:
    • A korábbi nemzetközi kutatási eredmények és módszerek áttekintése és feldolgozása.
    • A kavicscölöp technológia numerikus modellezési módjának kifejlesztése. 
    • Meglévő adatok alapján back-analízisek készítése a terhelés és süllyedés eredmények visszaszámítására.
    • Érzékenységvizsgálat készítése a talajkörnyezet, kavicscölöp raszter és anyag, valamint a mélytömörítési és vibrálási technológiára vonatkozóan.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Arnold, M., Herle, I.: Comparison of vibrocompaction methods by numerical simulations Numerical and Analytical Methods in Gemechanics 2009 Vol. 33 (16) pp 1823-1838 https://doi.org/10.1002/nag.798
2. Guetif, Z., Bouassida, M., Debats, J.M.: Improved soft clay characteristics due to stone column installation. Computers and Geotechnics 2007, Vol. 34, Issue 2, 104–111
3. Elshazly, H., Elkasabgy, M., Elleboudy, A.: Effect of inter-column spacing on soil stresses due to vibro-installed stone columns: Interesting findings. Journal of Geotechnical and Geological Engineering 2008, Vol. 26, No. 2, 225–236
4. Esmaili, M., Hakimpour, S.M.: Three Dimensional Numerical Modelling of Stone Column to Mitigate Liquefaction Potential of Sands Journal of Seismology and Earthquake Engineering 2015, Vol. 17 No.2
5. Kirsch, F.: Vibro stone column installation and its effect on the ground improvement. Int. Conf. on Numerical Simulation of Construction Processes in Geotechnical Engineering for Urban Environment, Bochum 2006, 115–124
6. Muir Wood, D., Hu, W., Nash, D. F. T.: Group effects in stone column foundations: model tests. Geotechnique 2000 50(6): 689–698.
7. Priebe, H. J.: The design of vibroreplacement. Ground Engineering 1995, Vol. 28, No. 10, 31–37
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Computers and Geotechnics
2. Transportation Research Board
3. Journal of Seismology and Earthquake Engineering
4. Periodica Polytechnica
5. Útügyi Lapok
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Imre E., Lörincz J., Szendefy J., Trang P., Fityus S.: Case Studies and Benchmark Examples for the Use of Grading Entropy in Geotechnics Entropy Vol 14 No6. pp1079-1102 https://doi.org/10.3390/e14061079
2. Móczár B., Szendefy J.: Síkalapok teherbírásának egyszerűsített számítása az Eurocode7 elveinek figyelembevételével Vasbetonépítés Vol.15 No.1 pp20-26. 2013
3. Chovanyecz E., Koch E., Szendefy J.: Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat 2015
4. Szendefy J.: Bearing capacity and durability of stabilized soils with HRB 19th ISSMGE Conference pp1415-1418, Seoul 2017
5. Szendefy J.: Impact of the soil-stabilization with lime 18th ISSMGE Conference pp2601-2064, Paris 2013
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Mahler A., Szendefy J.: Estimation of CPT resistance based on DPH results Periodica Polytechnica Civil Engineering Vol 53 No 2, 101-106 (2009) https://doi.org/10.3311/pp.ci.2009-2.06 
2. Móczár B., Szendefy J.: Calculation of presumed bearing capacity of shallow foundations according to the principles of Eurocode7 Periodica Polytechnica Civil Engineering Vol 61 No 3, 505-515. (2017) https://doi.org/10.3311/PPci.8553
3. Szendefy J., Back M.: Reziliens modulus mérése és talajstabilizációknál mért értéke Útügyi Lapok Vol 5. No 2., 64-72. (2017)
4. Szendefy J., Dankó B., Soós Z: Kötőanyaggal stabilizált talajok teherbírásának és tartósságának értékelése helyszíni mérések alapján Útügyi Lapok Vol 5. No 2., 73-79. (2017)
5. Szendefy J., Vámos M.: A mésszel stabilizált talajok teherbírásának tartóssága, fagyállósága Útügyi Lapok Vol 3. No 1., 1-13. (2014)

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott