Innovatív nyírt kapcsolóelemekkel kialakított trapézgerincű öszvérgerendák vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/41
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kovacs.nauzika@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A PhD kutatás célja új, innovatív nyírt kapcsolatokkal kialakított, trapézgerincű öszvérgerendák viselkedésének kísérleti és numerikus elemzése, mechanikai modell fejlesztése és javaslattétel a nyírt kapcsolat méretezési eljárására.
A hídépítésben és magasépítésben egyaránt gyakran alkalmazott öszvérgerendák hagyományos, széles körben elterjedt, fejes csapos nyírt kapcsolatának egyszerűsége mellett számos hátrányos tulajdonsága ismert. Emiatt indokolt az újszerű kapcsolati kialakítások fejlesztése [Novák and Röhm 2010], [Raichle and Kuhlmann 2015], [Raichle and Kuhlmann 2016] különösen a hídépítés területén egyre nagyobb teret nyerő trapézgerincű tartók esetén [Novák and Röhm 2009], [Jiang et al. 2015], [Lee et al. 2015]. A PhD kutatás célja, hogy optimális trapézlemezgerinc kialakítás mellett javaslatot tegyen mind teherbírási, mind duktilitási szempontból kedvező, újszerű nyírt kapcsolati kialakításra és annak méretezési módszerére.
A Hidak és Szerkezetek Tanszék Szerkezetvizsgáló Laborjában 2017. december és 2018. január közötti időszakban, a témavezető részvételével, trapézgerincű tartókon elvégzett, 57 db kapcsolati (kinyomó-) kísérlet eredményei megfelelő kísérleti hátteret nyújtanak a téma elméleti és numerikus kutatásaihoz [Jáger et al. 2018].
A Jelöltnek a PhD munka keretében az alábbi feladatokat kell megoldania:
Szakirodalmi áttekintés: nemzetközi szakirodalom és a fent említett tanszéki kísérletek alapján az újszerű nyírt kapcsolatokkal kialakított öszvérgerendákon elvégzett korábbi kísérleti és elméleti kutatási eredményeinek összefoglaló értékelése; trapézgerincű öszvér- és hibridszerkezetek megismerése, viselkedési és tönkremeneteli módjának elemzése.
Kísérleti programban való részvétel: az elvégzett kapcsolati (kinyomó-) kísérletek eredményeinek feldolgozása, kiértékelése. A kiértékelt kísérleti eredmények alapján a szerkezeti viselkedés szempontjából kedvezőnek ítélt kapcsolattípusok meghatározása. Részvétel a kapcsolati kísérletek eredményei alapján megtervezett teljes léptékű gerendakísérletek elvégzésében (tanszéken folyamatban lévő BridgeBeam projekt keretében). A gerendakísérletek eredményeinek feldolgozása és kiértékelése, valamit összevetése a kinyomókísérletek eredményeivel.
Numerikus modell fejlesztése és verifikálása: a kapcsolati kísérletek eredményei alapján numerikus modell fejlesztése, paraméteres vizsgálatok elvégzése és kiterjesztése szerkezeti elem szintű vizsgálatokra. A numerikus modell eredményei alapján az egyes paraméterek kapcsolat viselkedésére gyakorolt hatásának elemzése.
Méretezési eljárás kidolgozása: a vizsgált újszerű nyírt kapcsolóelem gyakorlatban alkalmazható méretezési módszerének kidolgozása; a javasolt méretezési módszer alkalmazhatósági tartományának definiálása.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Jiang, R.J., Au, F.T.K., Xiao, Y.F. (2015). Prestressed Concrete Girder Bridges with Corrugated Steel Webs: Review. Journal of Structural Engineering, 141(2), 04014108, p.9.
2. Lee, D.H., Oh, J.Y., Kang, H., Kima, K.S., Kim, H.J., Kim, H.Y. (2015). Structural performance of prestressed composite girders with corrugated steel plate webs. Journal of Constructional Steel Research, 104, pp. 9–21.
3. Novák, B., Röhm, J. (2009). Anwendung von Trapezblechstegen im Brückenbau. Beton- und Stahlbetonbau, 104(9), pp. 562–569.
4. Novák, B., Röhm, J. (2010). Querbiegeverhalten von Betondübeln bei Verbundtragwerken mit Trapezblechstegen. Beton- und Stahlbetonbau, 105(3), pp. 176–185.
5. Raichle, J., Kuhlmann, U. (2015). Trapezblechstege im Verbundbau – Längsschub und Querbiegung der Verbundfuge mit randnahen Kopfbolzen. Stahlbau, 84(10), pp. 763–770.
6. Raichle, J., Kuhlmann, U. (2016). Randnahe Kopfbolzen – Ermüdungsverhalten unter Querschub – Ergänzung und Verbesserung bisheriger Regeln. Stahlbau,  85(2), pp. 153–160.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Journal of Constructional Steel Research (WoS/Scopus).
2. MAGÉSZ Acélszerkezetek
3. Engineering Structures (WoS/Scopus).
4. Periodica Polytechnica-Civil Engineering (WoS/Scopus).
5. Journal of Bridge Engineering (WoS/Scopus).
6. Beton- und Stahlbetonbau (WoS/Scopus)
7. Stahlbau (WoS/Scopus)
8. Journal of Structural Engineering (WoS/Scopus)
9. Procedia Engineering (WoS/Scopus).
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Jáger, B., Németh, G., Kovács, N., Kövesdi, B., Kachichian, M. (2018). Push-out tests on embedded shear connections for hybrid girders with trapezoidal web. 12th International Conference on Advances in Steel-Concrete Composite Structures (ASCCS 2018), Valéncia, Spain, June 27-29, 2018.
2. Kovács, N., Calado, L., Dunai, L. (2008). Experimental and analytical studies on the cyclic behaviour of end-plate joints of composite structural element. JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH,  64(2),  pp. 202-213.
3. Kovács, N., Kövesdi, B., Kachichian, M., Frank, M.F. (2017). Full scale test on steel-concrete composite beams - Investigation of innovative shear connectors, The online collection of conference papers in civil engineering: Eurosteel 2017, Kopenhagen, Ernst und Sohn, pp. 2100-2109.
4. Rózsás Á., Kovács N. (2012). Öszvérszerkezetű közúti gerendahíd képlékeny tartalékai. MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK, IX(2), pp. 42-48.
5. Rózsás, Á., Kovács, N., Vigh, L.G., Sýkora, M. (2016): Climate change effects on structural reliability in the Carpathian region, IDŐJÁRÁS/QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE, 120: pp. 103-125.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Kovács, N., Calado, L., Dunai, L. (2004). Behaviour of bolted composite joints: Experimental study. JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 60(3-5), pp. 725-738.
2. Kovács, N., Calado, L., Dunai, L. (2008). Experimental and analytical studies on the cyclic behaviour of end-plate joints of composite structural element. JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH,  64(2),  pp. 202-213.
3. Kovács, N., Kövesdi, B., Dunai, L., Takács, B. (2016). Loading Test of the Rákóczi Danube Bridge in Budapest. PROCEDIA ENGINEERING, 156. pp. 191-198.
4. Kővári Á., Kovács N. (2012). Preflex tartók gyártási építéstechnológiai és statikai kérdései. MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK, IX(3), pp. 30-39.
5. Rózsás Á., Kovács N. (2012). Öszvérszerkezetű közúti gerendahíd képlékeny tartalékai. MAGÉSZ ACÉLSZERKEZETEK, IX(2), pp. 42-48.
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Rózsás Árpád (2012/2016/2016)
Németh Gábor (2018/2022/)
Mefleh Wajdi (2019/2023/)
Státusz: 
elfogadott